Chúng tôi là ai

SSIAM là công ty TNHH một thành viên thuộc 100% sở hữu của Công ty Cổ Phần Chứng Khoán SSI, một trong những công ty chứng

Chúng tôi là ai
SSIAM là công ty TNHH một thành viên thuộc 100% sở hữu của Công ty Cổ Phần Chứng Khoán SSI, một trong những công ty chứng khoán hàng đầu tại Việt Nam, cung cấp các dịch vụ quản lý quỹ và quản lý danh mục đầu tư cho các khách hàng cá nhân và tổ chức nhằm bảo toàn và gia tăng giá trị tài sản cho khách hàng.
 
Với nhiều năm kinh nghiệm của SSIAM, chúng tôi mang lại cho khách hàng những cơ hội đầu tư tốt nhất trên thị trường, được chọn lọc kỹ lưỡng thông qua quá trình phân tích chuyên sâu dựa trên sự kết hợp hài hòa của phương pháp phân tích từ dưới lên và từ trên xuống, cũng như dựa trên năng lực thực hiện đầu tư và quản lý hậu đầu tư hiệu quả.
  • Thành lập: Tháng 8/2007.
  • Tầm nhìn của SSIAM: Trở thành công ty quản lý quỹ hàng đầu tại Việt Nam, mang lại hiệu quả đầu tư tốt nhất cho khách hàng dựa trên các chuẩn mực quốc tế về tính chuyên nghiệp và quản trị doanh nghiệp.
    • Tổng tài sản quản lý: hơn 14.017 tỷ đồng (tính đến Tháng 06/2024).
  • Là một trong những công ty quản lý quỹ hàng đầu Việt Nam với nhiều sản phẩm dịch vụ đa dạng.
  • Đội ngũ đầu tư với hiểu biết chuyên sâu về thị trường nội địa và kinh nghiệm quốc tế về quản lý tài sản.
Công ty cổ phần chứng khoán SSI