Công bố thông tin

Công bố thông tin
Quỹ ETF SSIAM VN30: Thông báo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của tổ chức có liên quan

Thông báo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của tổ chức có liên quan, chi tiết theo file đính kèm.

23/03/2023

Xem thêm
Quỹ ETF SSIAM VN30: Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ của tổ chức có liên quan

Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ của tổ chức có liên quan, chi tiết theo file đính kèm.

23/03/2023

Xem thêm
SSIBF: Công bố thông tin hoàn tất khắc phục sai lệch cơ cấu danh mục đầu tư

Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF) công bố thông tin về việc hoàn tất khắc phục sai lệch cơ cấu danh mục đầu tư (chi tiết như file đính kèm)

16/03/2023

Xem thêm
SSIBF: Thông báo mời họp Đại hội Nhà Đầu Tư thường niên năm 2023 Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) kính mời Quý Nhà Đầu Tư tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2023 của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (“Quỹ SSIBF”) như sau:

16/03/2023

Xem thêm
Quỹ ETF SSIAM VN30: Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ của tổ chức có liên quan

Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ của tổ chức có liên quan, chi tiết theo file đính kèm.

07/03/2023

Xem thêm
Quỹ ETF SSIAM VNX50: Công bố thông tin

Quỹ ETF SSIAM VNX50công bố thông tin theo file đính kèm

03/03/2023

Xem thêm
SSIBF: Công bố thông tin về việc thay đổi Người Điều Hành Quỹ

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI công bố thông tin về việc thay đổi Người Điều Hành QuỹĐầu Tư Trái phiếu SSI (SSIBF)

01/03/2023

Xem thêm
VLGF: Công bố thông tin về việc thay đổi Người Điều Hành Quỹ

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI công bố thông tin về việc thay đổi Người Điều Hành Quỹ Đâu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam (VLGF).

01/03/2023

Xem thêm
Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên Năm 2023 của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên Năm 2023củaQuỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD, chi tiết theo file đính kèm.

01/03/2023

Xem thêm
ETF SSIAM VN30: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên Năm 2023 của Quỹ ETF SSIAM VN30

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên Năm 2023củaQuỹ ETF SSIAM VN30, chi tiết theo file đính kèm.

01/03/2023

Xem thêm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI