Công bố thông tin

Công bố thông tin
ETF SSIAM VNX50: Công bố thông tin bầu Thành Viên Ban Đại Diện Quỹ

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI công bố thông tin về việc bầu Thành Viên Ban Đại Diện Quỹ của QuỹETF SSIAM VNX50, chi tiết như file đính kèm.

23/05/2023

Xem thêm
ETF SSIAM VNX50: Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản họp Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2023 của Quỹ ETF SSIAM VNX50

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2023 của Quỹ ETF SSIAM VNX50tại đây.

23/05/2023

Xem thêm
SSIBF - Bản cáo bạch Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF) cập nhật và có hiệu lực từ ngày 19/05/2023

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) công bốBản cáo bạch Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF)cập nhật và có hiệu lực từ ngày 19/05/2023, chi tiết theo file đính kèm.

19/05/2023

Xem thêm
Thông báo nhận được Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Quản lý Quỹ Hưu trí bổ sung tự nguyện của Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM)

Ngày 17/05/2023, Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) đã nhận được Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Quản lý Quỹ Hưu trí bổ sung tự nguyện số 01/GCN-QLQHTBSTN do Bộ Tài chính cấp ngày 09/05/2023. Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh người đại diện theo pháp luật của SSIAM. Chi tiết theo file đính kèm. Trân trọng

17/05/2023

Xem thêm
VLGF: công bố thông tin khắc phục vượt mức hạn chế đầu tư

Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam (VLGF) công bố thông tin về việc hoàn tất khắc phục sai lệch cơ cấu đầu tư, chi tiết tại file đính kèm.

12/05/2023

Xem thêm
Quỹ ETF SSIAM VN30: Thông báo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của tổ chức có liên quan

Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của tổ chức có liên quan, chi tiết theo file đính kèm.

10/05/2023

Xem thêm
Báo cáo kết quả giao dịch người có liên quan Quỹ Hưu Trí Độc Lập 10/05/2023

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) công bố thông tin Báo cáo kết quả giao dịch người có liên quan Quỹ Hưu Trí Độc Lập ngày 10/05/2023, chi tiết trong file đính kèm.

10/05/2023

Xem thêm
Quỹ ETF SSIAM VNX50: Đại hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2023 tổ chức lần 1 không thành công

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI công bố thông tin Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2023 của Quỹ ETF SSIAM tổ chức lần 1 không thành công.

28/04/2023

Xem thêm
Quỹ ETF SSIAM VNX50: Thông báo mời họp Đại hội Nhà Đầu Tư thường niên năm 2023 lần 2 Quỹ ETF SSIAM VNX50

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 LẦN 2QUỸ ETF SSIAM VNX50 Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) kính mời Quý Nhà Đầu Tư tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2023 lần 2củaQuỹ ETF SSIAM VNX50(“Quỹ”) như sau: 1. Thời gian:08h00-10h00,thứ ba, ngày23/05/2023.2. Địa điểm:Phòng họp tầng 5, Tòa nhà số 1C Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam. 3. Nội dung dự kiến:Theo chương trình được gửi kèm Thông Báo 4. Tài liệu Đại Hội:i. Toàn bộ tài liệu Đại Hội đã được công bố trên website của SSIAM từ ngày 06/4/2023: https://ssiam.com.vn/cong-bo-thong-tin-vnx50-cbtt-chi-tiet/fuessv50-thong-bao-moi-hop-dai-hoi-nha-dau-tu-thuong-nien-nam-2023-quy-etf-ssiam-vnx50ii.Thông báo mời họp. Tải tài liệutại đây.iii.Phiếu biểu quyết. Tải tài liệutại đây.iv.Chương trình dự kiến Đại hội. Tải tài liệutại đây. 5. Điều kiện tham dự Đại hội: Nhà Đầu Tư có quyền biểu quyết tại Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên 2023 lần 2 là những Nhà Đầu Tư có tên trong danh sách nhà đầu tư của Quỹ chốt ngày21/03/2023.Các Giấy Ủy Quyền, Phiếu Biểu Quyết Và Bầu Cử đã được Nhà Đầu Tư gửi trước khi Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2023 lần 1 diễn ra vẫn có hiệu lực nếu Nhà Đầu Tư không gửi lại Giấy Ủy Quyền hoặc Phiếu Biểu Quyết Và Bầu Cử mới hoặc trực tiếp đến tham dự và biểu quyết, bầu cử tại Đại Hội. Nhà Đầu Tư/nhóm Nhà Đầu Tư có nhu cầu thay đổi ủy quyền hoặc ý kiến biểu quyết hoặc tham dự, vui lòng xác nhận tham dự hoặc gửi Phiếu Biểu Quyết và Bầu Cử hoặc Giấy Ủy Quyền về SSIAM theo địa chỉ tại mục 6 trước15h00 ngày 22/05/2023.6. Các vấn đề khác:Để việc tổ chức Đại Hội được chu đáo, đề nghị Quý Nhà Đầu Tư xác nhận tham dự hoặc gửi Phiếu Biểu Quyết, Phiếu Bầu Cử hoặc ủy quyền cho người khác về SSIAM trước15:00ngày22tháng 5năm 2023theo địa chỉ:QUỸ ETF SSIAM VNX50Đại diện bởi:CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSIĐịa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà số 1C Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.Điện thoại: (84-24) 3936 6321 Fax: (84-24) 3936 6337Email:[email protected]Quý Nhà Đầu Tư hoặc người được ủy quyền tham dự họp xin vui lòng mang theo Thông Báo Mời Họp, Chứng Minh Nhân Dân/Căn Cước Công Dân/Hộ Chiếu và Giấy Ủy Quyền bản chính trong trường hợp ủy quyền dự họp.Trân trọng,

28/04/2023

Xem thêm
ETF SSIAM VN30: Công bố thông tin bầu Chủ Tịch, Thành Viên Độc Lập Ban Đại Diện Quỹ

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI công bố thông tin về việc bầu Chủ Tịch, Thành Viên Độc Lập Ban Đại Diện Quỹ của Quỹ ETF SSIAM VN30, chi tiết như file đính kèm.

28/04/2023

Xem thêm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI