Công bố thông tin

NAV/CCQ (đồng) Tăng trưởng (%) 1 tháng 3 tháng Từ đầu năm Từ khi thành lập* VLGF 9.992,03 -0,04% N/A N/A -0,04% VN-Index 1,54% N/A

QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG DÀI HẠN VIỆT NAM
9.893,36
-95,34 (-0,95%) Cập nhật ngày 22/09/2023
Công bố thông tin
VLGF: Công bố thông tin vượt mức hạn chế đầu tư

Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam (VLGF) công bố thông tin về việc vượt mức hạn chế đầu tư của Quỹ, chi tiết như file đính kèm.

18/09/2023

Xem thêm
VLGF: công bố thông tin khắc phục vượt mức hạn chế đầu tư

Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam (VLGF) công bố thông tin về việc hoàn tất khắc phục sai lệch cơ cấu đầu tư, chi tiết tại file đính kèm.

15/09/2023

Xem thêm
VLGF: Công bố thông tin vượt mức hạn chế đầu tư

Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam (VLGF) công bố thông tin về việc vượt mức hạn chế đầu tư của Quỹ, chi tiết như file đính kèm.

07/09/2023

Xem thêm
VLGF: công bố thông tin khắc phục vượt mức hạn chế đầu tư

Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam (VLGF) công bố thông tin về việc hoàn tất khắc phục sai lệch cơ cấu đầu tư, chi tiết tại file đính kèm.

25/08/2023

Xem thêm
VLGF: Công bố thông tin vượt mức hạn chế đầu tư

Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam (VLGF) công bố thông tin về việc vượt mức hạn chế đầu tư của Quỹ, chi tiết như file đính kèm.

24/08/2023

Xem thêm
VLGF: Công bố thông tin bầu thành viên tạm thời làm Thành Viên Độc Lập Ban Đại Diện Quỹ VLGF

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) công bố thông tin bầu thành viên tạm thời làm Thành Viên Độc Lập Ban Đại Diện Quỹ VLGF, chi tiết như file đính kèm.

23/08/2023

Xem thêm
VLGF: công bố thông tin khắc phục vượt mức hạn chế đầu tư

Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam (VLGF) công bố thông tin về việc hoàn tất khắc phục sai lệch cơ cấu đầu tư, chi tiết tại file đính kèm.

22/08/2023

Xem thêm
VLGF: Công bố thông tin vượt mức hạn chế đầu tư

Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam (VLGF) công bố thông tin về việc vượt mức hạn chế đầu tư của Quỹ, chi tiết như file đính kèm.

21/08/2023

Xem thêm
Thông Báo Lịch Nghỉ Lễ Quốc Khánh 2023 của Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA), Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF) và Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam (VLGF)

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) xin thông báo thời gian nghỉ giao dịch dịp lễ Quốc khánh2023của Quỹ SSI-SCA , Quỹ SSIBF và Quỹ VLGF, chi tiết trong file đính kèm.

18/08/2023

Xem thêm
VLGF: cập nhật các thay đổi thành viên Ban Đại Diện Quỹ VLGF

Bắt đầu từ ngày 15/08/2023, ông Nguyễn Khắc Hải không còn là Thành Viên Độc Lập Ban Đại Diện Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam (VLGF) do ký hợp đồng lao động với chức danh Giám Đốc Khối phụ trách Luật và Kiểm Soát Tuân Thủ với Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán SSI, công ty mẹ của SSIAM. Đồng thời, Ông Nguyễn Khắc Hải có đơn từ nhiệm chức vụ Thành Viên Ban Đại Diện Quỹ VLGF. Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) và Ban Đại Diện Quỹ sẽ lựa chọn thành viên đáp ứng quy định để bầu làm thành viên tạm thời thay thế.

16/08/2023

Xem thêm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI