Báo cáo kết quả đợt chào bán chứng chỉ Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam ra công chúng

Công ty TNHH Quản lý Quỹ (SSIAM) công bố thông tin kết quả chào bán chứng chỉ Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam

Trở lại
Báo cáo kết quả đợt chào bán chứng chỉ Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam ra công chúng

23/11/2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN RA CÔNG CHÚNG
(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 229/GCN-UBCK ngày 19 tháng 10 năm 2021)

 

 

Công ty:                                         CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI

Địa chỉ trụ sở chính:                       Tầng 5, Tòa Nhà Số 1C Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại, fax:                                8424 3936 6321/ 8424 3936 6337

 

Nội dung thông tin công bố:

 

Tổng số tiền phong tỏa trong giai đoạn IPO: 149.210.140.000 VNĐ

Tổng số tiền khớp lệnh trong giai đoạn IPO: 148.984.240.000 VNĐ tương ứng 14.898.424 chứng chỉ quỹ khớp lệnh, chiếm 297,96% tổng số chứng chỉ quỹ đăng ký chào bán tối thiểu. đính kèm Báo cáo Dự kiến Danh sách Tổng hợp Nhà đầu tư đặt lệnh IPO hợp lệ do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thực hiện)

 

 

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Công ty cổ phần chứng khoán SSI