SSIAM - SSIAM ký hợp đồng đại lý phân phối chứng chỉ quỹ mở với Công Ty Cổ Phần FINCORP cho Quỹ VLGF

Ngày 10/05/2022, SSIAM ký hợp đồng đại lý phân phối chứng chỉ quỹ với Công Ty Cổ Phần FINCORP cho Quỹ VLGF. Chi tiết vui

Trở lại
SSIAM - SSIAM ký hợp đồng đại lý phân phối chứng chỉ quỹ mở với Công Ty Cổ Phần FINCORP cho Quỹ VLGF

10/05/2022

Ngày 10/05/2022, SSIAM ký hợp đồng đại lý phân phối chứng chỉ quỹ với Công Ty Cổ Phần FINCORP cho Quỹ VLGF. Chi tiết vui lòng xem file đính kèm. 
Công ty cổ phần chứng khoán SSI