Cập nhật Bản Cáo Bạch Quỹ SSI-SCA về thay đổi Người Điều Hành Quỹ

24/08/2015   Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI công bố thông tin cập nhật Bản Cáo Bạch Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh

Trở lại
Cập nhật Bản Cáo Bạch Quỹ SSI-SCA về thay đổi Người Điều Hành Quỹ

25/08/2015

24/08/2015 Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI công bố thông tin cập nhật Bản Cáo Bạch Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA) về thay đổi Người Điều Hành Quỹ, theo đó Ông Bùi Nam Giang, Chuyên Viên Bộ Phận Đầu Tư của SSIAM, Chứng Chỉ Hành Nghề Quản Lý Quỹ số 00312/QLQ, cấp ngày 17/6/2009 đã được cập nhật tại Bản Cáo Bạch là Người Điều Hành Quỹ SSI-SCA thay thế cho Ông Nguyễn Phan Dũng, Phó Tổng Giám Đốc SSIAM.
 

Chi tiết xem file.pdf đính kèm hoặc bấm liên kết trực tiếp ở đây

 

Công ty cổ phần chứng khoán SSI