Công bố thông tin

Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2020 Quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG SSI
29.191,47
-171,67 (0,00%) Cập nhật ngày 01/12/2023
Công bố thông tin
Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 Quỹ SSI-SCA

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2016 Công Ty TNHH Quản LýQuỹ SSI công bố báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2016 Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA). Chi tiết báo cáo xem tạiđây.

19/08/2016

Xem thêm
Ký hợp đồng kiểm toán với KPMG kiểm toán báo cáo tài chính Quỹ SSI-SCA năm 2016

Hà Nội, ngày 6 tháng 7 năm 2016 Công Ty TNHH Quản LýQuỹ SSI công bố thông tin về việcký hợp đồng với Công Ty TNHH KPMG đểkiểm toán báo cáo tài chính năm2016 của SSIAM. Chi tiết Nghị quyết xem tạiđây.

06/07/2016

Xem thêm
Nghị quyết Ban Đại Diện Quỹ về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016 Quỹ SSI-SCA

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2016 CôngTy TNHH Quản Lý Quỹ SSI công bố Nghị quyết Ban Đại Diện Quỹ Đầu Tư Lợi Thế CạnhTranh Bền Vững SSI (SSI-SCA) về việc lựa chọn Công Ty TNHH KMPG là công ty kiểmtoán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2016 và kiểm toán báocáo tài chính năm 2016 của Quỹ SSI-SCA. Chi tiết Nghị quyết xem tạiđây.

23/06/2016

Xem thêm
Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu Tư Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI ("SSI-SCA") năm tài chính 2015

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2016 “CôngTy TNHH Quản Lý Quỹ SSI công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Nhà ĐầuTư bằng văn bản và Nghị quyết Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA) năm tài chính 2015.”

26/04/2016

Xem thêm
Tài liệu họp Đại hội Nhà Đầu Tư Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI ("SSI-SCA") năm tài chính 2015

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2016 Tài liệu họp Đại hội nhà đầu tư Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA) cho năm tài chính 2015.Chi tiết xem file.pdf đính kèm hoặc bấm liên kếttrực tiếp ởđây

26/04/2016

Xem thêm
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (“SSI-SCA”)

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2016 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 của Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA).Chi tiết xem file.pdf đính kèm hoặc bấm liên kếttrực tiếp ở đây.

30/03/2016

Xem thêm
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện Quyền tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư của Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (“SSI-SCA”)

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2016 Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA) như sau: - Tên chứng khoán:Chứng Chỉ Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI - Tên viết tắt:SSI-SCA - Loại chứng khoán:Chứng chỉ quỹ - Ngày đăng ký cuối cùng:05/04/2016Chi tiết xem file.pdf đính kèm hoặc bấm liên kếttrực tiếp ởđây.

25/03/2016

Xem thêm
Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2016 của Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (“SSI-SCA”)

29/01/2016Công Ty TNHH Quản LýQuỹ SSI thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2016 của Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (“SSI-SCA”).

29/01/2016

Xem thêm
Thông báo tạm ngưng giao dịch quỹ SSI-SCA ngày 31 tháng 12 năm 2015

04/12/2015 Công ty Quản lý Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA) thông báo tạm ngưng giao dịch trong thời gian chuyển đổi đại lý chuyển nhượng quỹ SSI-SCA ngày giao dịch Thứ 5 ngày 31 tháng 12 năm 2015.

04/12/2015

Xem thêm
Công bố Bản Cáo Bạch sửa đổi, bổ sung của Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (“SSI-SCA”)

04/12/2015 Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI công bố Bản Cáo Bạch sửa đổi, bổ sung của Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (“SSI-SCA”).

04/12/2015

Xem thêm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI