Công bố thông tin thay đổi Người Điều Hành Quỹ ETF SSIAM HNX30

Công bố thông tin thay đổi Người Điều Hành Quỹ ETF SSIAM HNX30

Trở lại
Công bố thông tin thay đổi Người Điều Hành Quỹ ETF SSIAM HNX30

28/07/2015

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) xin thông báo, do có sự thay đổi phân công công việc nội bộ của SSIAM, chúng tôi đã bổ nhiệm Ông Võ Văn Minh, Chuyên Viên Đầu Tư Cao Cấp của SSIAM, chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ số 000840/QLQ, cấp ngày 26/03/2012 là Người Điều Hành Quỹ ETF SSIAM HNX30, thay thế cho Ông Nguyễn Phan Dũng, Phó Tổng Giám Đốc SSIAM, hiện đang đảm nhiệm vị trí nói trên. Thay đổi này có hiệu lực từ ngày 27/07/2015.

 

Công ty cổ phần chứng khoán SSI