Công bố thông tin

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
14.929,77
2,44 (0,02%) Cập nhật ngày 01/03/2024
Công bố thông tin
SSIBF: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHNĐT thường niên năm 2024

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHNĐT thường niên năm 2024, chi tiết theo file đính kèm.

26/02/2024

Xem thêm
SSIBF: Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan của người nội bộ

Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF) công bố Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan của người nội bộ, chi tiết như file đính kèm.

22/02/2024

Xem thêm
SSIBF: Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan của người nội bộ

Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF) công bố Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan của người nội bộ, chi tiết như file đính kèm.

15/02/2024

Xem thêm
SSIBF: cập nhật các thay đổi thành viên Ban Đại Diện Quỹ SSIBF

Bắt đầu từ ngày 15/08/2023, ông Nguyễn Khắc Hải không còn là Thành Viên Độc Lập Ban Đại Diện Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF) do ký hợp đồng lao động với chức danh Giám Đốc Khối phụ trách Luật và Kiểm Soát Tuân Thủ với Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán SSI, công ty mẹ của SSIAM. Như vậy, từ ngày 15/08/2023, ông Nguyễn Khắc Hải giữ tư cách Thành Viên Ban Đại Diện Quỹ SSIBF.

15/08/2023

Xem thêm
SSIBF: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2023

Ngày 28/07/2023, Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) đã ký hợp đồng với Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cho Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (“Quỹ SSIBF”).

27/07/2023

Xem thêm
SSIBF - Bản cáo bạch Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF) cập nhật và có hiệu lực từ ngày 19/05/2023

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) công bốBản cáo bạch Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF)cập nhật và có hiệu lực từ ngày 19/05/2023, chi tiết theo file đính kèm.

19/05/2023

Xem thêm
SSIBF: Công bố thông tin Điều Lệ Quỹ đã được sửa đổi, bổ sung

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI công bố thông tin Điều Lệ Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF) đã được sửa đổi bổ sung và có hiệu lực từ ngày 14/04/2023tại đây.

14/04/2023

Xem thêm
SSIBF - Công bố thông tin Nghị quyết và biên bản Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2023

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI công bố thông tin Nghị quyết và biên bản họp Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2023 của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF) tại đây.

14/04/2023

Xem thêm
SSIBF: Công bố thông tin bầu Chủ Tịch - Thành Viên Độc Lập và Phó Chủ Tịch Ban Đại Diện Quỹ

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI công bố thông tin về việc bầu Chủ Tịch - Thành Viên Độc Lập và Phó Chủ Tịch Ban Đại Diện Quỹ của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF), chi tiết như file đính kèm.

14/04/2023

Xem thêm
SSIBF: Thông Báo Lịch Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) xin thông báo thời gian nghỉ giao dịch Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF),chi tiết trong file đính kèm.

13/04/2023

Xem thêm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI