Công bố thông tin

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
13.600,58
-0,43 (0,00%) Cập nhật ngày 24/03/2023
Công bố thông tin
SSIBF: Thông báo mời họp Đại hội Nhà Đầu Tư thường niên năm 2023 Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) kính mời Quý Nhà Đầu Tư tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2023 của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (“Quỹ SSIBF”) như sau:

16/03/2023

Xem thêm
SSIBF: Công bố thông tin hoàn tất khắc phục sai lệch cơ cấu danh mục đầu tư

Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF) công bố thông tin về việc hoàn tất khắc phục sai lệch cơ cấu danh mục đầu tư (chi tiết như file đính kèm)

16/03/2023

Xem thêm
SSIBF: Công bố thông tin về việc thay đổi Người Điều Hành Quỹ

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI công bố thông tin về việc thay đổi Người Điều Hành QuỹĐầu Tư Trái phiếu SSI (SSIBF)

01/03/2023

Xem thêm
SSIBF: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên Năm 2022 của Quỹ Đầu tư Trái phiếu SSI

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên Năm 2022 củaQuỹĐầu Tư Trái phiếu SSI (SSIBF), chi tiết theo file đính kèm.

24/02/2023

Xem thêm
SSIBF: Công bố thông tin

Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF) công bố thông tin, chi tiết như file đính kèm.

15/02/2023

Xem thêm
SSIBF: Công bố thông tin hoàn tất khắc phục sai lệch cơ cấu danh mục đầu tư

Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF) công bố thông tin về việc hoàn tất khắc phục sai lệch cơ cấu danh mục đầu tư, chi tiết như file đính kèm.

07/02/2023

Xem thêm
SSIBF: Thông báo về việc thay đổi người nội bộ của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF)

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) xin thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI, đồng thời là người nội bộ của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI, chi tiết như file đính kèm

02/02/2023

Xem thêm
SSIBF: Công bố thông tin vượt mức hạn chế đầu tư

Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF) công bố thông tin về việc vượt mức hạn chế đầu tư, chi tiết tại file đính kèm

26/12/2022

Xem thêm
SSIBF: Công bố thông tin Giấy Phép Điều Chỉnh Giấy Phép Thành Lập Và Hoạt Động của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF) công bố thông tin Giấy Phép Điều Chỉnh Giấy Phép Thành Lập Và Hoạt Động của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI – Công ty quản lý quỹ của Quỹ SSIBF. Chi tiết như file đính kèm

19/12/2022

Xem thêm
SSIBF: Thông báo lịch nghỉ Tết Dương Lịch và Tết Âm Lịch năm 2023

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) xin thông báo thời gian nghỉ giao dịch dịp Tết Dương Lịch và TếtÂm Lịch 2023củaQuỹ Đầu tư Trái phiếu SSI (SSIBF), chi tiết trong file đính kèm.

15/12/2022

Xem thêm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI