Công bố thông tin

Công bố thông tin
ETF SSIAM VN30: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHNĐT thường niên năm 2024

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHNĐT thường niên năm 2024, chi tiết theo file đính kèm.

26/02/2024

Xem thêm
ETF SSIAM VN30: Thông báo về việc thay đổi người điều hành của Quỹ ETF SSIAM VN30

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI công bố thông tin về việc thay đổi Người Điều Hành Quỹ ETF SSIAM VN30, chi tiết theo file đính kèm.

19/02/2024

Xem thêm
ETF SSIAM VN30: Báo cáo kết quả giao dịch Chứng chỉ Quỹ của người có liên quan của người nội bộ

ETF SSIAM VN30: Báo cáo kết quả giao dịch Chứng chỉ Quỹ của người có liên quan của người nội bộ

13/12/2023

Xem thêm
ETF SSIAM VN30: Thông báo Giao dịch Chứng chỉ Quỹ của người có liên quan của người nội bộ

ETF SSIAM VN30: Thông báo Giao dịch Chứng chỉ Quỹ của người có liên quan của người nội bộ

09/11/2023

Xem thêm
ETF SSIAM VN30: Báo cáo kết quả giao dịch Chứng chỉ Quỹ của người có liên quan của người nội bộ

ETF SSIAM VN30: Báo cáo kết quả giao dịch Chứng chỉ Quỹ của người có liên quan của người nội bộ

09/11/2023

Xem thêm
Thông báo điều chỉnh thông báo tạm ngừng giao dịch hoán đổi Quỹ ETF SSIAM VN30

Điều chỉnh thông báo tạm ngừng giao dịch hoán đổi Quỹ ETF SSIAM VN30.

02/11/2023

Xem thêm
Thông báo tạm ngừng giao dịch hoán đổi của Quỹ ETF SSIAM VN30 từ ngày 01.11.2023 đến ngày 09.11.2023

SSIAM thông báo tạm ngừng giao dịch hoán đổi của Quỹ ETF SSIAM VN30 từ ngày 01.11.2023 đến ngày 09.11.2023.Chi tiết trong file đính kèm.

23/10/2023

Xem thêm
ETF SSIAM VN30: Thông báo Giao dịch Chứng chỉ Quỹ của người có liên quan của người nội bộ

Công bố thông tin Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan của người nội bộ, chi tiết theo file đính kèm.

04/10/2023

Xem thêm
ETF SSIAM VN30 - Bản cáo bạch cập nhật và có hiệu lực từ ngày 05/09/2023

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) công bốBản cáo bạch QuỹETF SSIAM VN30 cập nhật và có hiệu lực từ ngày 05/09/2023, chi tiết theo file đính kèm.

05/09/2023

Xem thêm
Thông Báo Lịch Nghỉ Lễ Quốc Khánh 2023 của Quỹ ETF SSIAM VNX50, ETF SSIAM VN30, ETF SSIAM VNFIN LEAD

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) xin thông báo thời gian nghỉ giao dịch dịp lễ Quốc khánh2023của Quỹ ETF SSIAM VNX50, ETF SSIAM VN30, ETF SSIAM VNFIN LEAD, chi tiết trong file đính kèm.

18/08/2023

Xem thêm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI