Công bố thông tin

Công bố thông tin
Quỹ ETF SSIAM VN30: Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ của tổ chức có liên quan

Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ của tổ chức có liên quan, chi tiết theo file đính kèm.

23/03/2023

Xem thêm
Quỹ ETF SSIAM VN30: Thông báo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của tổ chức có liên quan

Thông báo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của tổ chức có liên quan, chi tiết theo file đính kèm.

23/03/2023

Xem thêm
Quỹ ETF SSIAM VN30: Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ của tổ chức có liên quan

Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ của tổ chức có liên quan, chi tiết theo file đính kèm.

07/03/2023

Xem thêm
ETF SSIAM VN30: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên Năm 2023 của Quỹ ETF SSIAM VN30

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên Năm 2023củaQuỹ ETF SSIAM VN30, chi tiết theo file đính kèm.

01/03/2023

Xem thêm
Quỹ ETF SSIAM VN30: Thông báo về việc thay đổi người nội bộ của Quỹ ETF SSIAM VN30

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) xin thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI, đồng thời là người nội bộ của Quỹ ETF SSIAM VN30, chi tiết như file đính kèm

02/02/2023

Xem thêm
Quỹ ETF SSIAM VN30: Công bố thông tin thay đổi nhân sự

Quỹ ETF SSIAM VN30 công bố thông tin thay đổi nhân sự, chi tiết như file đính kèm

19/12/2022

Xem thêm
Quỹ ETF SSIAM VN30: Công bố thông tin Giấy Phép Điều Chỉnh Giấy Phép Thành Lập Và Hoạt Động của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

Quỹ ETF SSIAM VN30 công bố thông tin Giấy Phép Điều Chỉnh Giấy Phép Thành Lập Và Hoạt Động của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI – Công ty quản lý quỹ của Quỹ ETF SSIAM VN30. Chi tiết như file đính kèm.

19/12/2022

Xem thêm
ETF SSIAM VN30: Thông báo lịch nghỉ Tết Dương Lịch và Tết Âm Lịch năm 2023

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) xin thông báo thời gian nghỉ giao dịch dịp Tết Dương Lịch và TếtÂm Lịch 2023củaQuỹ ETF SSIAM VN30, chi tiết trong file đính kèm.

15/12/2022

Xem thêm
Quỹ ETF SSIAM VN30: Công bố thông tin đính chính Thông Báo Thay Đổi Nhân Sự

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) công bố thông tin đính chính Thông Báo Thay Đổi Nhân Sự số 1639/TB-SSIAM.PC ngày 16/11/2022, chi tiết như file đính kèm

09/12/2022

Xem thêm
Quỹ ETF SSIAM VN30: Thông báo về việc thay đổi người điều hành của Quỹ ETF SSIAM VN30

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) xin thông báo về việc thay đổi người điều hành của Quỹ ETF SSIAM VN30, chi tiết như file đính kèm

01/12/2022

Xem thêm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI