Công bố thông tin Tỷ lệ tổng chi phí năm 2020 của Quỹ ETF SSIAM VN30

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI xin trân trọng công bố thông tin Tỷ lệ tổng chi phí của Quỹ ETF SSIAM VN30, chi tiết theo file

Công ty cổ phần chứng khoán SSI