Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ Quỹ ETF SSIAM VN30 (SSIAM VN30)

Ngày 21/05/2020, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước đã  cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư

Trở lại
Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ Quỹ ETF SSIAM VN30 (SSIAM VN30)

22/05/2020

Ngày 21/05/2020, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước đã  cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng cho Quỹ ETF SSIAM VN30, cụ thể như sau:

  • Tên Quỹ: Quỹ ETF SSIAM VN30
  • Tên tiếng Anh: SSIAM VN30 ETF
  • Loại hình quỹ đầu tư chứng khoán: Quỹ hoán đổi danh mục (ETF)
  • Công ty quản lý quỹ: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI
  • Ngân hàng giám sát: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Chi tiết giấy chứng nhận đăng ký chào bán vui lòng xem file đính kèm.

Công ty cổ phần chứng khoán SSI