ETF SSIAM VN30: Thông báo lịch nghỉ Tết Dương Lịch và Tết Âm Lịch năm 2023

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) xin thông báo thời gian nghỉ giao dịch dịp Tết Dương Lịch và Tết Âm Lịch 2023 của Quỹ

Công ty cổ phần chứng khoán SSI