Thông báo lịch nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2021 và tạm ngừng giao dịch 3 Quỹ ETF

Kính gửi:         Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh Trung Tâm

Trở lại
Thông báo lịch nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2021 và tạm ngừng giao dịch 3 Quỹ ETF

14/04/2021

Kính gửi:        

  • Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
  • Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh
  • Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam
  • Nhà Đầu Tư
  • Thành Viên Lập Quỹ
  • Ngân Hàng Giám Sát

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ (SSIAM) xin gửi tới Quý Ủy Ban, Quý Sở, Quý Trung Tâm, Quý Nhà Đầu Tư và các Đối tác lời chào trân trọng.

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần, cập nhật thông tin khối lượng lưu hành và free float, giới hạn tỷ trọng vốn hóa của cổ phiếu thành phần của chỉ số VNX50 (chỉ số tham chiếu của Quỹ ETF SSIAM VNX50); cập nhật thông tin khối lượng lưu hành và free float, giới hạn tỷ trọng vốn hóa của cổ phiếu thành phần của chỉ số VN30 (chỉ số tham chiếu của Quỹ ETF SSIAM VN30) và cập nhật thông tin khối lượng lưu hành, free float, giới hạn tỷ trọng vốn hóa và trọng số điều chỉnh thanh khoản của cổ phiếu thành phần của chỉ số VNFIN LEAD (chỉ số tham chiếu của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD) vào thứ Ba, ngày 04/05/2021.

Nhằm đảm bảo mô phỏng danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu của Quỹ ETF SSIAM VNX50, Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD và Quỹ ETF SSIAM VN30 theo cơ cấu danh mục của chỉ số tham chiếu tương ứng, SSIAM sẽ tiến hành cơ cấu lại danh mục đầu tư của các quỹ trên theo quy định.

SSIAM xin thông báo tạm ngừng giao dịch hoán đổi của  Quỹ ETF SSIAM VNX50, Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD và Quỹ ETF SSIAM VN30 từ ngày 27/04/2021 đến hết ngày 07/05/2021 để cơ cấu lại danh mục đầu tư. Lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm 2021 của các quỹ trên bắt đầu từ ngày 30/4/2021 đến hết ngày 3/5/2021, nằm trong khoảng thời gian tạm ngừng giao dịch.

Các quỹ sẽ tiếp tục giao dịch hoán đổi trở lại kể từ 13h30 thứ Hai, ngày 10/05/2021.

SSIAM kính mong Quý Nhà Đầu Tư lưu ý và đề nghị các Đối tác có liên quan thực hiện nhận lệnh và giao dịch với thời gian nêu trên.

Mọi câu hỏi liên quan đến thời gian giao dịch, xin vui lòng liên hệ:

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

Tầng 5, 1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84 24) 3936 6321; Fax: (84 24) 3936 6337

Email: [email protected]

Trân trọng.

                                                                                                Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

Công ty cổ phần chứng khoán SSI