Thông báo phát hành chứng chỉ quỹ ra công chúng (IPO) của Quỹ ETF SSIAM VN30

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) trân trọng thông báo phát hành chứng chỉ quỹ ra công chúng (IPO) của Quỹ ETF SSIAM VN30.

Trở lại
Thông báo phát hành chứng chỉ quỹ ra công chúng (IPO) của Quỹ ETF SSIAM VN30

25/05/2020

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) trân trọng thông báo phát hành chứng chỉ quỹ ra công chúng (IPO) của Quỹ ETF SSIAM VN30, chi tiết như sau: 
  • Thời gian đăng ký góp vốn: Từ 9h00 sáng ngày 01/06/2020 đến hết ngày 22/06/2020
  • Thời gian thực hiện góp vốn: Từ 9h00 sáng ngày 23/06/2020 đến hết ngày 25/06/2020
  • Danh mục chứng khoán cơ cấu dự kiến và chính thức
           - Ngày 29/05/2020, SSIAM công bố danh mục chứng khoán cơ cấu dự kiến cho 1 lô chứng chỉ quỹ ETF SSIAM VN30
           - Ngày 23/06/2020, SSIAM công bố danh mục chứng khoán cơ cấu chính thức cho 1 lô chứng chỉ quỹ ETF SSIAM VN30
  •  Danh sách các thành viên lập Quỹ
            - Công ty cổ phần chứng khoán SSI (SSI)
            - Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam (MAS)
            - Công ty cổ phần chứng khoán ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BSC)
  • Đối với khoản tiền nộp bổ sung, Thành Viên Lập Quỹ/Nhà Đầu Tư phải đảm bảo chuyển tiền đến tài khoản phong tỏa của Quỹ ETF SSIAM VN30 tại Ngân Hàng Giám Sát chậm nhất là 17h00 ngày 25/06/2020, chi tiết tài khoản như sau:
           - Tên người thụ hưởng: SSIAM VN30 ETF
 
           - Số tài khoản:  1020000003 (tài khoản phong tỏa của Quỹ trong giai đoạn IPO)
 
           - Tên ngân hàng: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB)
 

           - Số tiền nộp bổ sung: ............ (VND)

 

           - Nội dung: [Tên nhà đầu tư/AP] - [Số tài khoản giao dịch] chuyển tiền thanh toán bổ sung mua .. lô CCQ ETF SSIAM VN30 cho giao dịch góp vốn thành lập Quỹ

 

  • Thông tin chi tiết về việc đăng ký và góp vốn thành lập Quỹ ETF SSIAM VN30 được hướng dẫn cụ thể trong file đính kèm.
 
Công ty cổ phần chứng khoán SSI