Công bố thông tin

Công bố thông tin
Báo cáo kết quả giao dịch CCQ của người có liên quan của người nội bộ của quỹ ETF SSIAM VN30

Báo cáo kết quả giao dịch CCQ của người có liên quan của người nội bộ của quỹ ETF SSIAM VN30, chi tiết theo file đính kèm.

21/03/2022

Xem thêm
Báo cáo giao dịch CCQ của người có liên quan của người nội bộ của quỹ ETF SSIAM VN30

Báo cáo giao dịch CCQ của người có liên quan của người nội bộ của quỹ ETF SSIAM VN30, chi tiết theo file đính kèm.

16/03/2022

Xem thêm
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên Năm 2022 của Quỹ ETF SSIAM VN30

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên Năm 2022 củaQuỹ ETF SSIAM VN30, chi tiết theo file đính kèm.

25/02/2022

Xem thêm
Thông báo tạm ngừng giao dịch hoán đổi và lịch nghỉ Tết âm lịch 2022 của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD và Quỹ ETF SSIAM VN30

SSIAM xin thông báo tạm ngừng giao dịch hoán đổi và lịch nghỉ Tết âm lịch 2022 củaQuỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD và Quỹ ETF SSIAM VN30 từ ngày 26/01/2022đến hết ngày 10/02/2022để cơ cấu lại danh mục đầu tư. Chi tiết trong file đính kèm.

24/01/2022

Xem thêm
Thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch 2022 Quỹ ETF SSIAM VN30, Quỹ ETF SSIAM VNX50 và Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD

CôngTy TNHH Quản Lý Quỹ (SSIAM) công bố lịch nghỉ Tết Dương lịch 2022của Quỹ ETF SSIAM VN30,Quỹ ETF SSIAM VNX50 và Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD, chi tiết theo file đính kèm.

27/12/2021

Xem thêm
ETF SSIAM VN30: Công bố thông tin về việc thay đổi Người Điều Hành Quỹ

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI công bố thông tin về việc thay đổi Người Điều Hành Quỹ ETF SSIAM VN30

13/12/2021

Xem thêm
Báo cáo giao dịch CCQ của người có liên quan của người nội bộ của quỹ ETF SSIAM VN30

Báo cáo giao dịch CCQ của người có liên quan của người nội bộ của quỹ ETF SSIAM VN30, chi tiết theo file đính kèm

25/11/2021

Xem thêm
Báo cáo kết quả giao dịch CCQ của người có liên quan của người nội bộ của quỹ ETF SSIAM VN30

Báo cáo kết quả giao dịch CCQ của người có liên quan của người nội bộ của quỹ ETF SSIAM VN30, chi tiết theo file đính kèm

22/11/2021

Xem thêm
FUESSV30 – Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ của tổ chức là người có liên quan của người nội bộ

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ người có liên quan của người nội bộ của Quỹ đại chúng, chi tiết theo file đính kèm

18/10/2021

Xem thêm
Công bố thông tin thay đổi Người Điều Hành Quỹ ETF SSIAM VN30

Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI Công bố thông tin thay đổi Người điều hành QuỹETF SSIAM VN30, chi tiết theo file đính kèm

30/08/2021

Xem thêm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI