Công bố thông tin

Công bố thông tin
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên Năm 2021 Quỹ ETF SSIAM VN30

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) xin công bố ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2021Quỹ ETF SSIAM VN30:Ngày 10/03/2021

10/03/2021

Xem thêm
Công bố thông tin Tỷ lệ tổng chi phí năm 2020 của Quỹ ETF SSIAM VN30

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI xin trân trọng công bố thông tin Tỷ lệ tổng chi phícủa Quỹ ETF SSIAM VN30, chi tiết theo file đính kèm.

09/02/2021

Xem thêm
Thông báo tạm ngừng giao dịch hoán đổi của Quỹ ETF SSIAM VNX50, Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD và Quỹ ETF SSIAM VN30

SSIAM xin thông báo tạm ngừng giao dịch hoán đổi củaQuỹ ETF SSIAM VNX50, Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD và Quỹ ETF SSIAM VN30 từ ngày 27/01/2021 đến hết ngày 04/02/2021 để cơ cấu lại danh mục đầu tư. Chi tiết trong file đính kèm.

14/01/2021

Xem thêm
Thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch 2021 Quỹ ETF SSIAM VN30, Quỹ ETF SSIAM VNX50 và Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ (SSIAM) công bố lịch nghỉ Tết Dương lịch 2021 của Quỹ ETF SSIAM VN30,Quỹ ETF SSIAM VNX50 và Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD, chi tiết theo file đính kèm.

29/12/2020

Xem thêm
Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI ("SSIAM") đã ký hợp đồng với Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán Báo Cáo Tài Chính năm tài chính kết thức ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Quỹ ETF SSIAM VN30

Ngày 23/12/2020, Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI ("SSIAM") đã thay mặt Quỹ ETF SSIAM VN30 ("Quỹ ETF") ký hợp đồng với Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán Báo Cáo Tài Chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020, chi tiết trong file đính kèm.

23/12/2020

Xem thêm
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KIS được chấp thuận là tổ chức tạo lập thị trường của Quỹ hoán đổi danh mục ETF SSIAM VN30

Ngày 19/11/2020, Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KIS ("KIS") được chấp thuận là tổ chức tạo lập thị trường của Quỹ hoán đổi danh mục ETF SSIAM VN30 tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh ("HOSE") theo Quyết định số 750/QĐ-SĐHCM của HOSE, chi tiết trong file đính kèm.

23/11/2020

Xem thêm
Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) đã ký hợp đồng tổ chức tạo lập thị trường với Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KIS Việt Nam (“KIS”)

Ngày 04/11/2020, Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) đã ký hợp đồng tổ chức tạo lập thị trường với Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KIS Việt Nam (“KIS”) để KIS làm tổ chức tạo lập thị trường cho Quỹ ETF SSIAM VN30.

04/11/2020

Xem thêm
Thông báo tạm ngừng giao dịch hoán đổi quỹ ETF SSIAM VN30 từ 28.10 đến 05.11.2020

SSIAM xin thông báo tạm ngừng giao dịch hoán đổi từ ngày 28/10/2020 đến hết ngày 05/11/2020 để tái cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ ETF SSIAM VN30 (“Quỹ’’) do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) tiến hành cập nhật thông tin khối lượng lưu hành, free float và giới hạn tỷ trọng vốn hóa của cổ phiếu thành phần của chỉ số VN30 (chỉ số tham chiếu của Quỹ) vào thứ Hai, ngày 02/11/2020. Quỹ sẽ tiếp tục giao dịch hoán đổi trở lại kể từ 13h30 thứ Sáu, ngày 06/11/2020. Chi tiết theo file đính kèm.

16/10/2020

Xem thêm
Bản cáo bạch Quỹ ETF SSIAM VN30 cập nhật lần thứ 1 (tháng 10/2020)

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) trân trọng thông báo cập nhật bản cáo bạch Quỹ ETF SSIAM VNX50 lần thứ 7 (tháng 09/2020), chi tiết theo file đính kèm.

07/10/2020

Xem thêm
SSIAM ký phụ lục hợp đồng thành viên lập quỹ với CTCP Chứng Khoán Bản Việt (VCSC) của Quỹ ETF SSIAM VN30

Ngày 03/09/2020, SSIAM ký phụ lục hợp đồng thành viên lập quỹ với CTCP Chứng Khoán Bản Việt (VCSC)để VCSC làm thành viênlập quỹ của Quỹ ETF SSIAM VN30. Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

02/10/2020

Xem thêm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI