Công bố thông tin

Công bố thông tin
Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên Năm 2023 của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên Năm 2023củaQuỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD, chi tiết theo file đính kèm.

01/03/2023

Xem thêm
Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD: Ký kết hợp đồng thành viên lập Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD với Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)

Ngày 21/02/2023, Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) đã ký hợp đồng thành viên lập quỹ với Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh (“HSC”) để HSC làm thành viên lập quỹ của QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD.

21/02/2023

Xem thêm
Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD: Thông báo về việc thay đổi người nội bộ của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) xin thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI, đồng thời là người nội bộ của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD, chi tiết như file đính kèm.

02/02/2023

Xem thêm
Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD: Công bố thông tin thay đổi nhân sự

Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD công bố thông tin thay đổi nhân sự, chi tiết như file đính kèm

19/12/2022

Xem thêm
Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD: Công bố thông tin Giấy Phép Điều Chỉnh Giấy Phép Thành Lập Và Hoạt Động của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ S

Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD công bố thông tin Giấy Phép Điều Chỉnh Giấy Phép Thành Lập Và Hoạt Động của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI – Công ty quản lý quỹ của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD. Chi tiết như file đính kèm.

19/12/2022

Xem thêm
ETF SSIAM VNFIN LEAD: Thông báo lịch nghỉ Tết Dương Lịch và Tết Âm Lịch năm 2023

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) xin thông báo thời gian nghỉ giao dịch dịp Tết Dương Lịch và TếtÂm Lịch 2023củaQuỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD, chi tiết trong file đính kèm.

15/12/2022

Xem thêm
Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD: Công bố thông tin đính chính Thông Báo Thay Đổi Nhân Sự

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) công bố thông tin đính chính Thông Báo Thay Đổi Nhân Sự số 1640/TB-SSIAM.PC ngày 16/11/2022, chi tiết như file đính kèm

09/12/2022

Xem thêm
Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD: Thông báo thay đổi người điều hành của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) xin thông báo về việc thay đổi người điều hànhcủa Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD, chi tiết như file đính kèm

01/12/2022

Xem thêm
Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD: Thông báo về việc thay đổi người nội bộ của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) xin thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI, đồng thời là người nội bộ của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD, chi tiết như file đính kèm

16/11/2022

Xem thêm
Thông Báo Lịch Nghỉ Lễ Quốc Khánh 2022 của Quỹ ETF SSIAM VNX50, ETF SSIAM VN30, ETF SSIAM VNFIN LEAD

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) xin thông báo thời gian nghỉ giao dịch dịp lễ Quốc khánh2022 của Quỹ ETF SSIAM VNX50, ETF SSIAM VN30, ETF SSIAM VNFIN LEAD, chi tiết trong file đính kèm.

19/08/2022

Xem thêm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI