Công bố thông tin

Công bố thông tin
ETF SSIAM VNFIN LEAD: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHNĐT thường niên năm 2024

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHNĐT thường niên năm 2024, chi tiết theo file đính kèm.

26/02/2024

Xem thêm
ETF SSIAM VNFIN LEAD: Thông báo về việc thay đổi người điều hành của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI công bố thông tin về việc thay đổi Người Điều Hành Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD, chi tiết theo file đính kèm.

19/02/2024

Xem thêm
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD: Thông báo điều chỉnh tạm ngừng giao dịch hoán đổi của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD

SSIAM thông báo điều chỉnh thời gian tạm ngừng giao dịch hoán đổi của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD, chi tiết theo file đính kèm.

02/11/2023

Xem thêm
Thông báo tạm ngừng giao dịch hoán đổi của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD từ ngày 01.11.2023 đến ngày 09.11.2023

SSIAM thông báo tạm ngừng giao dịch hoán đổi của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEADtừ ngày 01.11.2023 đến ngày 09.11.2023.Chi tiết trong file đính kèm.

23/10/2023

Xem thêm
ETF SSIAM VNFIN LEAD - Bản cáo bạch cập nhật và có hiệu lực từ ngày 05/09/2023

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) công bốBản cáo bạch Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD cập nhật và có hiệu lực từ ngày 05/09/2023, chi tiết theo file đính kèm.

05/09/2023

Xem thêm
Thông Báo Lịch Nghỉ Lễ Quốc Khánh 2023 của Quỹ ETF SSIAM VNX50, ETF SSIAM VN30, ETF SSIAM VNFIN LEAD

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) xin thông báo thời gian nghỉ giao dịch dịp lễ Quốc khánh2023của Quỹ ETF SSIAM VNX50, ETF SSIAM VN30, ETF SSIAM VNFIN LEAD, chi tiết trong file đính kèm.

18/08/2023

Xem thêm
ETF SSIAM VNFIN LEAD: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2023

Ngày 28/07/2023, Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) đã ký hợp đồng với Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cho Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD.

28/07/2023

Xem thêm
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD: Công bố thông tin bầu Chủ Tịch, Thành Viên Độc Lập Ban Đại Diện Quỹ

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI công bố thông tin về việc bầu Chủ Tịch, Thành Viên Độc Lập Ban Đại Diện Quỹ của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD, chi tiết như file đính kèm.

28/04/2023

Xem thêm
ETF SSIAM VNFIN LEAD: Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản họp Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2023 của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2023 của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEADtại đây.

27/04/2023

Xem thêm
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD: Công bố danh sách ứng cử viên thành viên độc lập, Chủ Tịch Ban Đại Diện Quỹ

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI công bố danh sách ứng cử viên thành viên độc lập, Chủ Tịch Ban Đại Diện Quỹ để các nhà đầu tư bầu cử tại Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2023.

14/04/2023

Xem thêm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI