Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD: Thông báo thay đổi người điều hành của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) xin thông báo về việc thay đổi người điều hành của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD,

Công ty cổ phần chứng khoán SSI