Thông báo niêm yết chứng chỉ Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

THÔNG BÁO V/v: niêm yết chứng chỉ Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD Trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh Căn cứ Giấy

Trở lại
Thông báo niêm yết chứng chỉ Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

12/03/2020

THÔNG BÁO

V/v: niêm yết chứng chỉ Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

 • Căn cứ Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Chứng Chỉ Quỹ số 01/2020/GCNETF-VSD ngày 26/02/2020 của Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam.
 • Căn cứ Quyết Định Chấp Thuận Niêm Yết Cổ Phiếu số 101/QĐ-SGDHCM ngày 11/03/2020 của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (SGDCK TP.HCM).

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) trân trọng thông báo đến Quý Nhà Đầu Tư về việc đăng ký lưu ký và niêm yết chứng chỉ quỹ của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD tại SGDCK TP.HCM như sau:

 1. THÔNG TIN CHỨNG CHỈ QUỸ NIÊM YẾT:
 • Tên Quỹ niêm yết:               Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD
 • Tên tiếng Anh:                     SSIAM VNFIN LEAD ETF
 • Vốn điều lệ của Quỹ (vốn huy động được trong đợt phát hành chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng): 262.000.000.000VNĐ (Hai trăm sáu mươi hai tỷ đồng).
 • Vốn thực góp của Quỹ tại thời điểm niêm yết: 262.000.000.000VNĐ (Hai trăm sáu mươi hai tỷ đồng).
 • Mục tiêu đầu tư của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD là hướng tới đạt hiệu quả đầu tư bám sát mức sinh lời thực tế của Chỉ Số VNFIN LEAD trong tất cả các giai đoạn.
 • Tên chứng chỉ quỹ:              Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD
 • Mã chứng khoán:                FUESSVFL
 • Mã ISIN:                              VN0FUESSVFL3
 • Loại chứng khoán:               Chứng Chỉ Quỹ
 • Loại hình Quỹ:                     Quỹ hoán đổi danh mục (ETF)
 • Hình thức đăng ký lưu ký:    Ghi sổ
 • Mệnh giá:                            10.000 (mười nghìn) đồng/chứng chỉ quỹ
 • Số lượng chứng chỉ quỹ ETF niêm yết: 26.200.000 (hai mươi sáu triệu hai trăm nghìn) chứng chỉ quỹ
 • Ngày niêm yết có hiệu lực:  11/3/2020                                 
 • Ngày giao dịch đầu tiên tại SGDCK TP.HCM: 18/03/2020
 • Giá niêm yết tại ngày giao dịch đầu tiên*: là NAV trên một chứng chỉ quỹ tại ngày 17/3/2020.

*Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI sẽ công bố thông tin NAV trên một chứng chỉ quỹ tại ngày 17/03/2020

 1. TÊN CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ: CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI
 • Trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà 1C Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
 • Điện thoại: (84-24) 39366321                                                - Fax: (84-24) 39366337
 • Website: https://www.ssi.com.vn/ssiam/san-pham-va-dich-vu-ssiam   -
 • Email:[email protected]
 1. TÊN NGÂN HÀNG GIÁM SÁT: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
 2. TÊN THÀNH VIÊN LẬP QUỸ:
 • Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán SSI (SSI)
 • Công Ty TNHH Chứng Khoán Mirae Asset (Việt Nam)
 • Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam (BSC)
 • Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bản Việt (VCSC)

Danh sách này có thể được bổ sung thêm và Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ công bố thông tin đến Nhà Đầu Tư trên trang thông tin điện tử của Công Ty tại địa chỉ: https://www.ssi.com.vn/ssiam/san-pham-va-dich-vu-ssiam

Mọi chi tiết liên quan đến việc niêm yết và giao dịch Chứng Chỉ Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD vui lòng liên hệ Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI.

Trân trọng thông báo.

Công ty cổ phần chứng khoán SSI