Công bố thông tin

Công bố thông tin
ETF SSIAM VNFIN LEAD: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2022

Ngày 01/08/2022, Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) đã ký hợp đồng với Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD, chi tiết như file đính kèm.

02/08/2022

Xem thêm
Bản cáo bạch Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD cập nhật có hiệu lực từ ngày 09/05/2022

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) công bốBản cáo bạch ETF SSIAM VNFIN LEADcập nhật và có hiệu lực từ ngày 09/05/2022, chi tiết theo file đính kèm.

09/05/2022

Xem thêm
ETF SSIAM VNFIN LEAD: Công bố thông tin sửa đổi, bổ sung Bản cáo bạch

Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEADcông bố thông tin về việc sửa đổi, bổ sung Bản cáo bạch, chi tiết như file đính kèm.

09/05/2022

Xem thêm
ETF SSIAM VNFIN LEAD: Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2022 của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI công bố thông tin Điều Lệ Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD đã được sửa đổi bổ sung và có hiệu lực từ ngày 22/4/2022 tại đây

22/04/2022

Xem thêm
ETF SSIAM VNFIN LEAD: Công bố thông tin Điều Lệ Quỹ đã được sửa đổi, bổ sung

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI công bố thông tin Điều Lệ Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD đã được sửa đổi bổ sung và có hiệu lực từ ngày 22/4/2022 tại đây

22/04/2022

Xem thêm
Thông Báo Lịch Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 của Quỹ ETF SSIAM VNX50, ETF SSIAM VN30, ETF SSIAM VNFIN LEAD

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) xin thông báo thời gian nghỉ giao dịch Giỗ Tổ Hùng Vương và 304 - 1/5 của QuỹETF SSIAM VNX50 (FUESSV50), QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD (FUESSVFL) VÀ QUỸ ETF SSIAM VN30 (FUESSV30),chi tiết trong file đính kèm.

05/04/2022

Xem thêm
Thông báo mời họp đại hội nhà đầu tư năm 2022 của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) kính mời Quý Nhà Đầu Tư tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2022 của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD (”Quỹ”) như sau:

30/03/2022

Xem thêm
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên Năm 2022 của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên Năm 2022 củaQuỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD, chi tiết theo file đính kèm.

25/02/2022

Xem thêm
Thông báo tạm ngừng giao dịch hoán đổi và lịch nghỉ Tết âm lịch 2022 của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD và Quỹ ETF SSIAM VN30

SSIAM xin thông báo tạm ngừng giao dịch hoán đổi và lịch nghỉ Tết âm lịch 2022 củaQuỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD và Quỹ ETF SSIAM VN30 từ ngày 26/01/2022đến hết ngày 10/02/2022để cơ cấu lại danh mục đầu tư. Chi tiết trong file đính kèm.

24/01/2022

Xem thêm
Giải trình về việc ghi nhận cổ tức của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD vào NAV ngày 05/01/2022

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) giải trình về việc ghi nhận cổ tức của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD vào NAV ngày 05/01/2022

06/01/2022

Xem thêm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI