Công bố thông tin

QUỸ ETF SSIAM VNX50
17.604,97
-399,43 (-2,22%) Cập nhật ngày 24/09/2023
Công bố thông tin
ETF SSIAM VNX50 - Bản cáo bạch cập nhật và có hiệu lực từ ngày 06/09/2023

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) công bốBản cáo bạch QuỹETF SSIAM VNX50 cập nhật và có hiệu lực từ ngày 05/09/2023, chi tiết theo file đính kèm.

06/09/2023

Xem thêm
Thông báo lịch nghỉ lễ Quốc Khánh 2023 Quỹ ETF SSIAM VNX50, Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD và Quỹ ETF SSIAM VN30

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ (SSIAM) công bố lịch nghỉ lễ Quốc Khánh 2023của Quỹ ETF SSIAM VNX50,Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD và Quỹ ETF SSIAM VN30, chi tiết theo file đính kèm.

18/08/2023

Xem thêm
ETF SSIAM VNX50: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2023

Ngày 28/07/2023, Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) đã ký hợp đồng với Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cho Quỹ ETF SSIAM VNX50.

28/07/2023

Xem thêm
ETF SSIAM VNX50: Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản họp Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2023 của Quỹ ETF SSIAM VNX50

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2023 của Quỹ ETF SSIAM VNX50tại đây.

23/05/2023

Xem thêm
ETF SSIAM VNX50: Công bố thông tin bầu Thành Viên Ban Đại Diện Quỹ

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI công bố thông tin về việc bầu Thành Viên Ban Đại Diện Quỹ của QuỹETF SSIAM VNX50, chi tiết như file đính kèm.

23/05/2023

Xem thêm
Quỹ ETF SSIAM VNX50: Thông báo mời họp Đại hội Nhà Đầu Tư thường niên năm 2023 lần 2 Quỹ ETF SSIAM VNX50

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 LẦN 2QUỸ ETF SSIAM VNX50 Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) kính mời Quý Nhà Đầu Tư tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2023 lần 2củaQuỹ ETF SSIAM VNX50(“Quỹ”) như sau: 1. Thời gian:08h00-10h00,thứ ba, ngày23/05/2023.2. Địa điểm:Phòng họp tầng 5, Tòa nhà số 1C Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam. 3. Nội dung dự kiến:Theo chương trình được gửi kèm Thông Báo 4. Tài liệu Đại Hội:i. Toàn bộ tài liệu Đại Hội đã được công bố trên website của SSIAM từ ngày 06/4/2023: https://ssiam.com.vn/cong-bo-thong-tin-vnx50-cbtt-chi-tiet/fuessv50-thong-bao-moi-hop-dai-hoi-nha-dau-tu-thuong-nien-nam-2023-quy-etf-ssiam-vnx50ii.Thông báo mời họp. Tải tài liệutại đây.iii.Phiếu biểu quyết. Tải tài liệutại đây.iv.Chương trình dự kiến Đại hội. Tải tài liệutại đây. 5. Điều kiện tham dự Đại hội: Nhà Đầu Tư có quyền biểu quyết tại Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên 2023 lần 2 là những Nhà Đầu Tư có tên trong danh sách nhà đầu tư của Quỹ chốt ngày21/03/2023.Các Giấy Ủy Quyền, Phiếu Biểu Quyết Và Bầu Cử đã được Nhà Đầu Tư gửi trước khi Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2023 lần 1 diễn ra vẫn có hiệu lực nếu Nhà Đầu Tư không gửi lại Giấy Ủy Quyền hoặc Phiếu Biểu Quyết Và Bầu Cử mới hoặc trực tiếp đến tham dự và biểu quyết, bầu cử tại Đại Hội. Nhà Đầu Tư/nhóm Nhà Đầu Tư có nhu cầu thay đổi ủy quyền hoặc ý kiến biểu quyết hoặc tham dự, vui lòng xác nhận tham dự hoặc gửi Phiếu Biểu Quyết và Bầu Cử hoặc Giấy Ủy Quyền về SSIAM theo địa chỉ tại mục 6 trước15h00 ngày 22/05/2023.6. Các vấn đề khác:Để việc tổ chức Đại Hội được chu đáo, đề nghị Quý Nhà Đầu Tư xác nhận tham dự hoặc gửi Phiếu Biểu Quyết, Phiếu Bầu Cử hoặc ủy quyền cho người khác về SSIAM trước15:00ngày22tháng 5năm 2023theo địa chỉ:QUỸ ETF SSIAM VNX50Đại diện bởi:CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSIĐịa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà số 1C Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.Điện thoại: (84-24) 3936 6321 Fax: (84-24) 3936 6337Email:[email protected]Quý Nhà Đầu Tư hoặc người được ủy quyền tham dự họp xin vui lòng mang theo Thông Báo Mời Họp, Chứng Minh Nhân Dân/Căn Cước Công Dân/Hộ Chiếu và Giấy Ủy Quyền bản chính trong trường hợp ủy quyền dự họp.Trân trọng,

28/04/2023

Xem thêm
Quỹ ETF SSIAM VNX50: Đại hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2023 tổ chức lần 1 không thành công

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI công bố thông tin Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2023 của Quỹ ETF SSIAM tổ chức lần 1 không thành công.

28/04/2023

Xem thêm
Quỹ ETF SSIAM VNX50: Công bố danh sách ứng cử viên thành viên Ban Đại Diện Quỹ

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI công bố danh sách ứng cử viên thành viên Ban Đại Diện Quỹ để các nhà đầu tư bầu cử tại Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2023.

14/04/2023

Xem thêm
Quỹ ETF SSIAM VNX50: Thông Báo Lịch Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) xin thông báo thời gian nghỉ giao dịch Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 của Quỹ ETF SSIAM VNX50, chi tiết trong file đính kèm.

13/04/2023

Xem thêm
Quỹ ETF SSIAM VNX50: Thông báo mời họp Đại hội Nhà Đầu Tư thường niên năm 2023 Quỹ ETF SSIAM VNX50

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 QUỸ ETF SSIAM VNX50 Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) kính mời Quý Nhà Đầu Tư tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2023 củaQuỹ ETF SSIAM VNX50(“Quỹ”) như sau: 1. Thời gian:14h00-16h00,thứ năm, ngày27/04/2023. 2. Địa điểm:Phòng họp tầng6, Tòa nhà số 1C Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam. 3. Nội dung dự kiến:Theo chương trình được gửi kèm Thông Báo 4. Tài liệu Đại Hội: i.Chương trình dự kiến họp Đại hội Nhà Đầu Tư thường niên. Tải tài liệutại đây. ii.Giấy ủy quyền tham dự đại hội. Tải tài liệutại đây. iii.Báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và chiến lược đầu tư năm 2023 của Quỹ. Tải tài liệutại đây. iv.Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Quỹ. Tải tài liệutại đây. v.Báo cáo hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ năm 2022. Tải tài liệutại đây. vi.Báo cáo về hoạt động giám sát của Ngân Hàng Giám Sát năm 2022. Tải tài liệutại đây. vii.Tờ trình về các nội dung cần thông qua tại Đại hội. Tải tài liệutại đây. viii. Phiếu biểu quyết và bầu cử trước đại hội nhà đầu tư diễn ra.Tải tài liệutại đây ix.Thông báo ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung Thành Viên Ban Đại Diện. Tải tài liệutại đây x.Dự thảo Nghị quyết Đại hội. Tải tài liệutại đây xi.Quy định về tổ chức họp Đại Hội Nhà Đầu Tư của các Quỹ đầu tư chứng khoán do SSIAM quản lý.Tải tài liệutại đây. 5. Điều kiện tham dự Đại hội: Nhà Đầu Tư có quyền biểu quyết tại Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên 2023 là những Nhà Đầu Tư có tên trong danh sách nhà đầu tư của Quỹ chốt ngày21/03/2023. Quý Nhà Đầu Tư có thể gửi ý kiến biểu quyết và bầu cử trước khi Đại Hội diễn ra bằng cách điền vào Phiếu Biểu Quyết, vàBầu Cử hoặc ủy quyền cho người khác tham dự bằng cách điền vào Giấy Ủy Quyền. Người được ủy quyền phải xuất trình Chứng Minh Nhân Dân/Căn Cước Công Dân/Hộ Chiếu và Giấy Ủy Quyền khi tham dự Đại Hội. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba. Nhà Đầu Tư/nhóm Nhà Đầu Tư có thể thực hiện đề cử/ứng cử thêm ứng cử viên làm Thành Viên Ban Đại Diện Quỹ bằng cách hoàn thiện hồ sơ đề cử/ứng cử theo thông báo trên website và gửi về SSIAM theo địa chỉ tại mục 6 trước15h00 ngày 13/04/2023. 6. Các vấn đề khác: Để việc tổ chức Đại Hội được chu đáo, đề nghị Quý Nhà Đầu Tư xác nhận tham dự hoặc gửi Phiếu Biểu Quyết, Phiếu Bầu Cử hoặc ủy quyền cho người khác về SSIAM trước15:00ngày26 tháng 4 năm 2023theo địa chỉ: QUỸ ETF SSIAM VNX50 Đại diện bởi:CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà số 1C Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam. Điện thoại: (84-24) 3936 6321 Fax: (84-24) 3936 6337 Email:[email protected] Quý Nhà Đầu Tư hoặc người được ủy quyền tham dự họp xin vui lòng mang theo Thông Báo Mời Họp, Chứng Minh Nhân Dân/Căn Cước Công Dân/Hộ Chiếu và Giấy Ủy Quyền bản chính trong trường hợp ủy quyền dự họp. Trân trọng,

06/04/2023

Xem thêm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI