Công bố thông tin

QUỸ ETF SSIAM VNX50
14.864,26
74,61 (0,50%) Cập nhật ngày 24/03/2023
Công bố thông tin
Quỹ ETF SSIAM VNX50: Công bố thông tin

Quỹ ETF SSIAM VNX50công bố thông tin theo file đính kèm

03/03/2023

Xem thêm
Quỹ ETF SSIAM VNX50: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên Năm 2023 của Quỹ ETF SSIAM VNX50

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên Năm 2023củaQuỹ ETF SSIAM VNX50, chi tiết theo file đính kèm.

01/03/2023

Xem thêm
Quỹ ETF SSIAM VNX50: Thông báo về việc thay đổi người nội bộ của Quỹ ETF SSIAM VNX50

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) xin thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI, đồng thời là người nội bộ của Quỹ ETF SSIAM VNX50, chi tiết như file đính kèm

02/02/2023

Xem thêm
Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của tổ chức có liên quan SSIAM

Báo cáo kết quả giao dịch CCQ của tổ chức có liên quanquỹ ETF SSIAM FUESSV50, chi tiết theo file đính kèm.

22/12/2022

Xem thêm
Quỹ ETF SSIAM VNX50: Công bố thông tin Giấy Phép Điều Chỉnh Giấy Phép Thành Lập Và Hoạt Động của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

Quỹ ETF SSIAM VNX50 công bố thông tin Giấy Phép Điều Chỉnh Giấy Phép Thành Lập Và Hoạt Động của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI – Công ty quản lý quỹ của Quỹ ETF SSIAM VNX50. Chi tiết như file đính kèm.

19/12/2022

Xem thêm
Quỹ ETF SSIAM VNX50: Công bố thông tin thay đổi nhân sự

Quỹ ETF SSIAM VNX50 công bố thông tin thay đổi nhân sự, chi tiết như file đính kèm.

19/12/2022

Xem thêm
Quỹ ETF SSIAM VNX50: Thông báo lịch nghỉ Tết Dương Lịch và Tết Âm Lịch năm 2023

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) xin thông báo thời gian nghỉ giao dịch dịp Tết Dương Lịch và TếtÂm Lịch 2023củaQuỹ ETF SSIAM VNX50, chi tiết trong file đính kèm.

15/12/2022

Xem thêm
Quỹ ETF SSIAM VNX50: Công bố thông tin đính chính Thông Báo Thay Đổi Nhân Sự

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) công bố thông tin đính chính Thông Báo Thay Đổi Nhân Sự số 1638/TB-SSIAM.PC ngày 16/11/2022, chi tiết như file đính kèm

09/12/2022

Xem thêm
Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ SSIAM

Thông báo giao dịch CCQ của người nội bộ của quỹ ETF SSIAM FUESSV50, chi tiết theo file đính kèm.

08/12/2022

Xem thêm
Quỹ ETF SSIAM VNX50: Thông báo về việc thay đổi người điều hành của Quỹ ETF SSIAM VNX50

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI công bố thông tin về việc thay đổi Người Điều Hành Quỹ ETF SSIAM VNX50, chi tiết theo file đính kèm.

01/12/2022

Xem thêm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI