Công bố thông tin

QUỸ ETF SSIAM VNX50
19.716,31
-47,01 (-0,24%) Cập nhật ngày 14/07/2024
Công bố thông tin
Quỹ ETF SSIAM VNX50 - Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản họp Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2024

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI công bố thông tin Nghị quyết và biên bản họp Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2024 của Quỹ ETF SSIAM VNX50, tại đây.

17/05/2024

Xem thêm
Quỹ ETF SSIAM VNX50: Thông báo mời họp Đại hội Nhà Đầu Tư thường niên năm 2024 lần 2

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI công bố thông báo mời họpĐại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2024 lần 2 của Quỹ ETF SSIAM VNX50.

23/04/2024

Xem thêm
Quỹ ETF SSIAM VNX50: Đại hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2024 tổ chức lần 1 không thành công

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI công bố thông tin Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2024 của Quỹ ETF SSIAM VNX50 tổ chức lần 1 không thành công.

23/04/2024

Xem thêm
Quỹ ETF SSIAM VNX50: Thông báo mời họp Đại hội Nhà Đầu Tư thường niên năm 2024

QUỸ ETF SSIAM VNX50 - Đại hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2024 dưới hình thức họp trực tiếp Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) xin gửi lời chào trân trọng tới Quý Nhà Đầu Tư Quỹ ETF SSIAM VNX50 (“Quỹ”).

28/03/2024

Xem thêm
Quỹ ETF SSIAM VNX50: Ký hợp đồng Thành viên lập quỹ với Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KIS Việt Nam (KIS)

Ngày 01/03/2024, Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) đã ký Phụ lục hợp đồng với Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KIS Việt Nam (KIS) để KIS làm thành viên lập quỹ choQuỹ ETF SSIAM VNX50. Chi tiết trong file đính kèm.

01/03/2024

Xem thêm
Quỹ ETF SSIAM VNX50: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên Năm 2024 của Quỹ ETF SSIAM VNX50

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên Năm 2024củaQuỹ ETF SSIAM VNX50, chi tiết theo file đính kèm.

26/02/2024

Xem thêm
Quỹ ETF SSIAM VNX50: Thông báo về việc thay đổi người điều hành của Quỹ ETF SSIAM VNX50

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI công bố thông tin về việc thay đổi Người Điều Hành Quỹ ETF SSIAM VNX50, chi tiết theo file đính kèm.

19/02/2024

Xem thêm
Thông báo điều chỉnh tạm ngừng giao dịch hoán đổi của Quỹ ETF SSIAM VNX50

SSIAM thông báođiều chỉnh thời gian tạm ngừng giao dịch hoán đổi của Quỹ ETF SSIAM VNX50, chi tiết theo file đính kèm.

02/11/2023

Xem thêm
Thông báo tạm ngừng giao dịch hoán đổi của Quỹ ETF SSIAM VNX50 từ ngày 01.11.2023 đến ngày 09.11.2023

SSIAM xin thông báo tạm ngừng giao dịch hoán đổi củaQuỹ ETF SSIAM VNX50 từ ngày 01/11/2023đến hết ngày 09/11/2023 để cơ cấu lại danh mục đầu tư. Chi tiết trong file đính kèm.

23/10/2023

Xem thêm
Quỹ ETF SSIAM VNX50 - Bản cáo bạch cập nhật và có hiệu lực từ ngày 06/09/2023

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) công bốBản cáo bạch QuỹETF SSIAM VNX50 cập nhật và có hiệu lực từ ngày 05/09/2023, chi tiết theo file đính kèm.

06/09/2023

Xem thêm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI