Quỹ ETF SSIAM VNX50: Công bố thông tin thay đổi nhân sự

Quỹ ETF SSIAM VNX50 công bố thông tin thay đổi nhân sự, chi tiết như file đính kèm.

Công ty cổ phần chứng khoán SSI