Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ

Báo cáo giao dịch CCQ của người nội bộ của quỹ ETF SSIAM VNX50, chi tiết theo file đính kèm.

Công ty cổ phần chứng khoán SSI