Công bố thông tin

Công bố thông tin
ETF SSIAM VNX50: Thông báo về việc thay đổi người điều hành của Quỹ ETF SSIAM VNX50

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI công bố thông tin về việc thay đổi Người Điều Hành Quỹ ETF SSIAM VNX50, chi tiết theo file đính kèm.

19/02/2024

Xem thêm
ETF SSIAM VNFIN LEAD: Thông báo về việc thay đổi người điều hành của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI công bố thông tin về việc thay đổi Người Điều Hành Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD, chi tiết theo file đính kèm.

19/02/2024

Xem thêm
SSIBF: Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan của người nội bộ

Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF) công bố Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan của người nội bộ, chi tiết như file đính kèm.

15/02/2024

Xem thêm
SSIAM: Công bố thông tin báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023, chi tiết như file đính kèm.

30/01/2024

Xem thêm
SSIAM: Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý IV.2023

Công ty TNHH QLQ SSI công bố báo cáo tài chính quý 4 năm 2023 và thư giải trình chênh lệch lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước.

19/01/2024

Xem thêm
VLGF: công bố thông tin khắc phục vượt mức hạn chế đầu tư

Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam (VLGF) công bố thông tin về việc hoàn tất khắc phục sai lệch cơ cấu đầu tư, chi tiết tại file đính kèm.

16/01/2024

Xem thêm
VLGF: Công bố thông tin vượt mức hạn chế đầu tư

Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam (VLGF) công bố thông tin về việc vượt mức hạn chế đầu tư của Quỹ, chi tiết như file đính kèm.

15/01/2024

Xem thêm
VLGF: công bố thông tin khắc phục vượt mức hạn chế đầu tư

Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam (VLGF) công bố thông tin về việc hoàn tất khắc phục sai lệch cơ cấu đầu tư, chi tiết tại file đính kèm.

12/01/2024

Xem thêm
SSI-SCA: Công bố thông tin nhận được đơn từ nhiệm của Chủ Tịch - Thành Viên Độc Lập Ban Đại Diện Quỹ và bầu thành viên tạm thời giữ chức Chủ Tịch Ban Đại Diện Quỹ

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) công bố thông tin về việc nhận được đơn từ nhiệm Chủ Tịch - Thành Viên Độc Lập Ban Đại Diện Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA) và bầu thành viên tạm thời giữ chức Chủ Tịch Ban Đại Diện Quỹ, chi tiết như file đính kèm.

09/01/2024

Xem thêm
VLGF: Công bố thông tin vượt mức hạn chế đầu tư

Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam (VLGF) công bố thông tin về việc vượt mức hạn chế đầu tư của Quỹ, chi tiết như file đính kèm.

05/01/2024

Xem thêm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI