Công bố thông tin

Công bố thông tin
Ký hợp đồng kiểm toán với KPMG kiểm toán báo cáo tài chính Quỹ SSI-SCA năm 2016

Hà Nội, ngày 6 tháng 7 năm 2016 Công Ty TNHH Quản LýQuỹ SSI công bố thông tin về việcký hợp đồng với Công Ty TNHH KPMG đểkiểm toán báo cáo tài chính năm2016 của SSIAM. Chi tiết Nghị quyết xem tạiđây.

06/07/2016

Xem thêm
Nghị quyết Ban Đại Diện Quỹ về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016 Quỹ SSI-SCA

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2016 CôngTy TNHH Quản Lý Quỹ SSI công bố Nghị quyết Ban Đại Diện Quỹ Đầu Tư Lợi Thế CạnhTranh Bền Vững SSI (SSI-SCA) về việc lựa chọn Công Ty TNHH KMPG là công ty kiểmtoán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2016 và kiểm toán báocáo tài chính năm 2016 của Quỹ SSI-SCA. Chi tiết Nghị quyết xem tạiđây.

23/06/2016

Xem thêm
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng quyền tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư bất thường Quỹ ETF SSIAM HNX30 2016

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2016THÔNG BÁO(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư Bất Thường Quỹ ETF SSIAM HNX30)Tên Tổ chức phát hành: QUỸ ETF SSIAM HNX30Tên công ty quản lý quỹ: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSITên chứng khoán: Chứng Chỉ Quỹ ETF SSIAM HNX30Mã chứng khoán: E1SSHN30Mã ISIN: VN0E1SSHN304Loại chứng khoán: Chứng chỉ quỹMệnh giá: 10.000 đồng Sàn giao dịch: HNXNgày đăng ký cuối cùng: 04/07/2016Lý do và mục đíchTổ chức Đại hội nhà đầu tư bất thường năm 2016 của Quỹ ETF SSIAM HNX30.

21/06/2016

Xem thêm
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng quyền tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư bất thường Quỹ ETF SSIAM HNX30 2016

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2016THÔNG BÁO (Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư Bất Thường Quỹ ETF SSIAM HNX30)Tên Tổ chức phát hành: QUỸ ETF SSIAM HNX30 Tên công ty quản lý quỹ: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSITên chứng khoán: Chứng Chỉ Quỹ ETF SSIAM HNX30 Mã chứng khoán: E1SSHN30 Mã ISIN: VN0E1SSHN304 Loại chứng khoán: Chứng chỉ quỹ Mệnh giá: 10.000 đồng Sàn giao dịch: HNX Ngày đăng ký cuối cùng: 04/07/2016Lý do và mục đíchTổ chức Đại hội nhà đầu tư bất thường năm 2016 của Quỹ ETF SSIAM HNX30.

21/06/2016

Xem thêm
Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2016 của SSIAM

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2016Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI công bố thông tin về việc ký hợp đồng với Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán báo cáo tài chính năm2016 của SSIAM

21/06/2016

Xem thêm
Nghị quyết Ban Đại Diện Quỹ ETF SSIAM HNX30 về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán 2016

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2016Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI công bố Nghị quyết Ban ĐạiDiện Quỹ ETF SSIAM HNX30 về việc lựa chọn Công Ty TNHH KMPG là công ty kiểmtoán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2016 và kiểm toán báocáo tài chính năm 2016 của Quỹ ETF SSIAM HNX30.

17/06/2016

Xem thêm
Nhận định TTCK còn nhiều tiềm năng, SSIAM chuẩn bị ra mắt quỹ mở mới 200 triệu USD

Theo Tổng giám đốc Công ty Quản lý quỹ SSI (SSIAM), những thay đổi sắp tới trên TTCK Việt Nam như rút ngắn thời gian thanh toán, chứng khoán phái sinh, và nỗ lực thu hút nhà đầu tư nước ngoài của Chính phủ sẽ góp phần thúc đẩy điểm số của thị trường.Được biết Công ty Quản lý quỹ SSI (SSIAM) chuẩn bị cho ra đời một quỹ mở mới, tập trung đầu tư vào các công ty niêm yết có tiềm năng tăng trưởng, trả cổ tức cao, và còn đang được định giá thấp, NDH đã có cuộc phỏng vấn với bà Lê Thị Lệ Hằng – CEO của SSIAM về quỹ mới này.

08/06/2016

Xem thêm
Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Nhà Đầu Tư và Nghị quyết Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ ETF SSIAM HNX30 năm 2016

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2016Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Nhà Đầu Tư bằng văn bản và Nghị quyết Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ ETF SSIAM HNX30 năm 2016.

13/05/2016

Xem thêm
Tài liệu họp Đại hội Nhà Đầu Tư Quỹ ETF HNX30 năm tài chính 2015

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2016Tài liệu họp Đại hội nhà đầu tư Quỹ ETF HNX30 cho năm tài chính 2015.Chi tiết xem file.pdf đính kèm hoặc bấm liên kếttrực tiếpđây

28/04/2016

Xem thêm
Tài liệu họp Đại hội Nhà Đầu Tư Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI ("SSI-SCA") năm tài chính 2015

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2016 Tài liệu họp Đại hội nhà đầu tư Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA) cho năm tài chính 2015.Chi tiết xem file.pdf đính kèm hoặc bấm liên kếttrực tiếp ởđây

26/04/2016

Xem thêm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI