Công bố thông tin

Công bố thông tin
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội Nhà Đầu Tư của Quỹ ETF SSIAM HNX30

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2016Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ ETF SSIAM HNX30 như sau:Tên chứng khoán: Chứng Chỉ Quỹ ETF SSIAM HNX30 Mã chứng khoán: E1SSHN30 Mã ISIN: VN0E1SSHN304 Loại chứng khoán: Chứng chỉ quỹ Mệnh giá: 10.000 đồng Sàn giao dịch: HNX Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2016 1. Lýdo và mục đích - Tổ chức Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2015 của QuỹETF SSIAM HNX30.2. Nộidung cụ thể - Tỷ lệ thực hiện: + Đối với chứng chỉ quỹ:01 chứng chỉ quỹ - 01 quyền biểu quyết - Thời gian thực hiện: dự kiến 28/04/2016 - Hình thức thực hiện: lấy ý kiến bằng văn bản

11/03/2016

Xem thêm
Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2016 của Quỹ ETF SSIAM HNX30

04/02/2016 SSIAM xin thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2016 bắt đầu vào thứ bảy, ngày 06/02/2016 (ngày 28 Tết Âm Lịch) đến hết chủ nhật, ngày 14/02/2016 (mùng 7 TếtÂm Lịch). SSIAM làm việc bình thường trở lại vào thứ hai, ngày 15/02/2016. Do vậy, Quỹ ETF SSIAM HNX30 sẽ không giao dịch vào kỳ thứ Tư, ngày 10/02/2016. Kỳ giao dịch tiếp theo của Quỹ là thứ Tư, ngày 17/02/2016. Kính mong Quý Nhà đầu tư lưu ý và đề nghị các Tổ chức có liên quan thực hiện nhận lệnh và giao dịch như thời gian trên.

04/02/2016

Xem thêm
Thông báo ngừng giao dịch quỹ ETF SSIAM HNX30 ngày 03-02-2016 để cơ cấu lại danh mục đầu tư

03/02/2016Ngày 01/02/2016 Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội tiến hành thay đổi định kỳ cơ cấu danh mục chỉ số HNX30, chỉ số tham chiếu của Quỹ ETF SSIAM HNX30 (“Quỹ”). Nhằm đảm bảo mô phỏng danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu của Quỹ theo cơ cấu danh mục của chỉ số tham chiếu, Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) tiến hành cơ cấu lại danh mục đầu tư của Quỹ dự kiến từ ngày 01/02/2016 tới ngày 05/02/2016. SSIAM thông báo nghỉ giao dịch vào kỳ giao dịch Thứ Tư ngày 03/02/2016 để cơ cấu lại danh mục đầu tư.

03/02/2016

Xem thêm
Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2016 của Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (“SSI-SCA”)

29/01/2016Công Ty TNHH Quản LýQuỹ SSI thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2016 của Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (“SSI-SCA”).

29/01/2016

Xem thêm
Thông báo rút ngắn thời gian giao dịch chứng chỉ quỹ ETF

30/12/2015 Ngày 18/12/2015, Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam đã ban hành Quyết Định số 211/QĐ-VSD về việc ban hành quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán và Quyết Định số 212/QĐ-VSD về việc ban hành quy chế hoạt động giao dịch hoán đổi đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ, thực hiện quyền đối với chứng chỉ quỹ hoán đổi danh mục. Theo đó, kể từ ngày 01/01/2016: Thời gian thanh toán giao dịch chứng chỉ quỹ trên thị trường thứ cấp sẽ được rút ngắn từ ngày làm việc thứ ba (T+3) sau ngày giao dịch xuống ngày làm việc thứ hai sau ngày giao dịch (T+2); vàThời gian thanh toán đối với giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ ETF từ ngày làm việc thứ hai sau ngày giao dịch (T+2) xuống ngày làm việc thứ nhất sau ngày giao dịch (T+1).

30/12/2015

Xem thêm
Thông báo tạm ngưng giao dịch quỹ SSI-SCA ngày 31 tháng 12 năm 2015

04/12/2015 Công ty Quản lý Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA) thông báo tạm ngưng giao dịch trong thời gian chuyển đổi đại lý chuyển nhượng quỹ SSI-SCA ngày giao dịch Thứ 5 ngày 31 tháng 12 năm 2015.

04/12/2015

Xem thêm
Công bố Bản Cáo Bạch sửa đổi, bổ sung của Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (“SSI-SCA”)

04/12/2015 Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI công bố Bản Cáo Bạch sửa đổi, bổ sung của Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (“SSI-SCA”).

04/12/2015

Xem thêm
Nghị quyết phê duyệt công ty kiểm toán BCTC năm 2015 của quỹ ETF SSIAM HNX30

13/11/2015 Ngày 26/10/2015, Ban Đại Diện Quỹ ETF SSIAM HNX30 đã phê duyệt việc lựa chọn Công ty TNHH Pricewarterhouse Coopers (PWC) là công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho giai đoạn từ ngày 10/12/2014 đến ngày 31/12/2015 của Quỹ ETF SSIAM HNX30.

13/11/2015

Xem thêm
Nghị quyết phê duyệt công ty kiểm toán BCTC năm 2015 của quỹ SSI-SCA

13/11/2015 Ngày 26/10/2015, Ban Đại Diện Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA) đã phê duyệt việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Quỹ SSI-SCA.

13/11/2015

Xem thêm
Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội nhà đầu tư của Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI

11/11/2015 Công Ty TNHH Quản lý quỹ SSI công bố Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội nhà đầu tư của Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA) ngày 10/11/2015.

11/11/2015

Xem thêm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI