Dịch vụ ủy thác đầu tư khách hàng tổ chức

SSIAM cung cấp dịch vụ quản lý danh mục đầu tư chuyên biệt cho các Khách hàng Tổ chức, các định chế tài chính có nhu

Dịch vụ ủy thác đầu tư khách hàng tổ chức
SSIAM cung cấp dịch vụ quản lý danh mục đầu tư chuyên biệt cho các Khách hàng Tổ chức, các định chế tài chính có nhu cầu tự xác định riêng tiêu chí đầu tư, chọn lựa cấu trúc danh mục, cùng với tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng và nhu cầu thanh khoản phù hợp với khẩu vị rủi ro và nhu cầu dòng tiền của họ.

Các định chế tài chính và các khách hàng tổ chức thông thường chọn lựa sản phẩm Quản lý Danh mục Đầu tư của SSIAM để đảm bảo rằng mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận từ số vốn đầu tư của công ty mình được thực hiện chuyên nghiệp thông qua việc danh mục được xây dựng một cách linh hoạt và cẩn trọng theo định hướng của nhà đầu tư tổ chức.

Để đạt được tính thống nhất chung trong chiến lược đầu tư của danh mục, đội ngũ SSIAM sẽ cùng Khách hàng Tổ chức khảo sát và thảo luận chi tiết với nhau để xác định rõ mục tiêu và kế hoạch đầu tư, hiệu quả mong muốn so với đặc tính chấp nhận rủi ro của khách hàng, cùng với các tiêu chí khác. 

Dựa vào đó, SSIAM sẽ xây dựng một chiến lược đầu tư phù hợp cho từng Khách hàng Tổ chức riêng biệt, đi kèm với các thỏa thuận thống nhất với nhau về hạn chế đầu tư, về tuân thủ pháp lý, về thời hạn đầu tư. Bên cạnh đó, các hợp đồng Danh mục Ủy thác của sản phẩm này sẽ rất linh hoạt để có thể cập nhật và thay đổi theo nhu cầu cụ thể của mỗi Khách hàng Tổ chức theo từng giai đoạn thị trường khác nhau.

Hãy cho chúng tôi biết nhu cầu của Quý khách, chúng tôi ở đây để hỗ trợ, giúp quý khách thực hiện mục tiêu của mình. 

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết:
 
Ông Hồ Minh Trí
Giám đốc Phát triển Kinh doanh

Điện thoại: (+84)28 3824 2897 ext. 1628 | Mobile: (+84)90 888 9669
Email: [email protected]
Công ty cổ phần chứng khoán SSI