Giao dịch

QUỸ ĐẦU TƯ LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG SSI
31.019,47
10,10 (0,03%) Cập nhật ngày 03/10/2023

Giao dịch

ĐẦU TƯ ĐỊNH KỲ (SIP) LÀ GÌ?

Chương Trình Đầu Tư Định Kỳ là chương trình đầu tư có hệ thống trong một khoảng thời gian, theo đó Nhà Đầu Tư sẽ thanh toán một khoản đầu tư nhất định định kỳ (ví dụ hàng tháng hoặc hàng quý) để mua Chứng Chỉ Quỹ.

LỢI ÍCH CỦA SIP

  • Được miễn phí phát hành chứng chỉ quỹ
  • Tối đa hóa giá trị khoản đầu tư trong dài hạn
  • Giúp duy trì tính kỷ luật trong đầu tư
  • Chi phí đầu tư trung bình tính trên mỗi Đơn Vị Quỹ của Nhà Đầu Tư thường thấp hơn giá bán chứng chỉ quỹ trung bình, bất kể giá chứng chỉ quỹ biến động như thế nào

Quý

Giá bán (NAV/Đơn Vị Quỹ)

Số tiền mua Chứng Chỉ Quỹ

Số lượng Chứng Chỉ Quỹ được phân phối

1

10,000

3,000,000

300

2

12,000

3,000,000

250

3

15,000

3,000,000

200

4

11,000

3,000,000

272.72

Tổng

 

12,000,000

1022.72

 

Chi phí đầu tư trung bình trên mỗi Đơn Vị Quỹ của Nhà Đầu Tư là:12.000.000/1.022,72 = 11.733 VND/CCQ

Giá bán/giá phát hành trung bình = (10.000 + 12.000 + 15.000+ 11.000)/4 = 12.000

QUY ĐỊNH CHUNG VỀ SIP

SIP CỐ ĐỊNH

TẦN SUẤT THAM GIA

Hàng tháng hoặc hàng quý

GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ TỐI THIỂU

Tối thiều 10.000 VND/tháng hoặc 30.000 VND/quý

THỜI GIAN ĐẦU TƯ TỐI THIỂU

Tối thiểu 12 kỳ thanh toán liên tục đối với SIP tháng hoặc 4 kỳ liên tục đối với SIP quý*

THỜI HẠN NHẬN TIỀN MUA CCQ

17h ngày mùng mười hàng tháng (đối với SIP tháng) hoặc ngày mùng mười tháng Một, tháng Tư, tháng Bảy và tháng Mười (đối với SIP quý). Nếu ngày mùng mười rơi vào kỳ nghỉ lễ thì thời hạn nhận tiền sẽ là 17h ngày làm việc liền trước ngày mùng mười (đối với SIP tháng) hoặc ngày làm việc liền trước ngày mùng mười tháng Một, tháng Tư, tháng Bảy và tháng Mười (đối với SIP quý).

NGÀY THỰC HIỆN GIAO DỊCH

Là ngày Giao dịch gần nhất sau ngày mùng mười hàng tháng (đối với SIP tháng) hoặc sau ngày mùng mười tháng Một, tháng Tư, tháng Bảy hoặc tháng Mười (đối với SIP quý)

 

* Lưu ý: khi chấm dứt chương trình SIP trước khi hết thời gian đầu tư tối thiểu, nhà đầu tư khi bán CCQ sẽ chịu thêm giá dịch vụ chấm dứt SIP là 0,75% ngoài các mức phí mua lại và chuyển đổi thông thường.

 

SIP LINH HOẠT

TẦN SUẤT THAM GIA

Hàng tháng

GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ

Tối thiều 10.000 VND/tháng và không yêu cầu cố định số tiền tham gia qua các kỳ. Nhà Đầu Tư có thể tham gia số tiền bất kỳ lớn hơn hoặc bằng số tiền tham gia tối thiểu, số tiền này có thể thay đổi theo kỳ tham gia của Nhà Đầu Tư.

THỜI GIAN ĐẦU TƯ TỐI THIỂU

Không giới hạn thời gian duy trì tối thiểu.

THỜI HẠN NHẬN TIỀN MUA CCQ

Bất kỳ ngày làm việc nào trong tháng.

NGÀY THỰC HIỆN GIAO DỊCH

Là ngày Giao dịch gần nhất sau ngày Quỹ nhận được tiền giao dịch hợp lệ thanh toán mua SIP Linh Hoạt  của Nhà Đầu Tư (như vậy, kỳ giao dịch nào cũng có thể là kỳ SIPLH).

 

* Lưu ý: - Số lệnh được khớp trong tháng là một (01) lệnh, khớp cho tổng số tiền mua trong một kỳ giao dịch mà Quỹ  nhận được sớm nhất trong tháng.

             -  Hình thức Đầu tư Định Kỳ Linh Hoạt coi là chấm dứt sau ba (03) tháng tính từ ngày Nhà Đầu Tư thực hiện giao dịch mua cuối cùng.

 

HƯỚNG DẪN ĐẦU TƯ

 

HƯỚNG DẪN

GHI CHÚ

BƯỚC 1

Đăng ký mở tài khoản giao dịch Chứng chỉ Quỹ

Trực tiếp tại Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI hoặc các Đại lý phân phối chính thức của quỹ

BƯỚC 2

Điền thông tin vào Phiếu Đăng Ký Thỏa Thuận Đầu Tư Định Kỳ và gửi cho đại lý phân phối

 

BƯỚC 3

Thanh toán tiền mua Chứng chỉ Quỹ vào TK của Quỹ tại Ngân hàng giám sát

Định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý, đảm bảo quỹ nhận được tiền trước 17h ngày mùng mười hàng tháng (đối với SIP tháng) hoặc ngày mùng mười tháng Một, tháng Tư, tháng Bảy và tháng Mười (đối với SIP quý)

Tài khoản chuyển tiền:

-Tên tài khoản: SSI-SCA

- Số tài khoản: theo số tài khoản của của từng Đại lý phân phối

- Tên ngân hàng: Standard Chartered Bank (VN) Limited

- Số tiền: Số tiền đăng ký mua định kỳ

- Nội dung:

[họ tên nhà đầu tư] [số tài khoản giao dịch CCQ mở] mua SIP SSISCA

BƯỚC 4

Nhận thông báo kết quả giao dịch mua Chứng chỉ quỹ

Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày Giao dịch (Ngày T)

 

SỐ TÀI KHOẢN NỘP TIỀN SIP CỦA QUỸ TẠI NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

Nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở tại Đại lý phân phối nào thì chuyển tiền mua chứng chỉ quỹ SSI-SCA theo chương trình SIP vào tài khoản của quỹ tương ứng với Đại lý phân phối đó như dưới đây

 

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI

TÊN VIẾT TẮT

SỐ TÀI KHOẢN

SẢN PHẨM SIP

1

Công ty cổ phần chứng khoán SSI

SSI

90275350212

SIP cố định

2

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI

SSIAM

90275350214

SIP linh hoạt

3

Công ty TNHH Chứng khoán NH TMCP Ngoại thương Việt Nam

VCBS

90275350215

SIP cố định
4 Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam MAS 90275350220 SIP cố định
5 Công ty cổ phần FINCORP FINCO 90275350223 SIP cố định
6 Công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt TVS 90275350222 SIP cố định
 

QUY ĐỊNH VỀ GIAO DỊCH QUỸ MỞ SSI-SCA

GIÁ TRỊ MUA TỐI THIỂU

Tối thiểu 10.000 VND

SỐ LƯỢNG BÁN TỐI THIỂU

2 Chứng chỉ quỹ

NGÀY GIAO DỊCH

Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần (Ngày T)

THỜI GIAN NHẬN LỆNH CUỐI CÙNG TẠI ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI

14:40 giờ ngày T-1

 

HƯỚNG DẪN MUA CHỨNG CHỈ QUỸ

  HƯỚNG DẪN GHI CHÚ
BƯỚC 1 Đăng ký mở tài khoản giao dịch Chứng chỉ Quỹ Trực tiếp tại Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI hoặc các Đại lý phân phối chính thức của quỹ
BƯỚC 2 Thanh toán tiền mua Chứng chỉ Quỹ vào TK của Quỹ tại Ngân hàng giám sát

Trước 17:00 giờ ngày T-1

Tài khoản chuyển tiền:

-Tên tài khoản: SSI-SCA

- Số tài khoản: theo số tài khoản của của từng Đại lý phân phối

- Tên ngân hàng: Standard Chartered Bank (VN) Limited

- Số tiền: Số tiền đăng ký mua

- Nội dung:

Mua thường: [họ tên nhà đầu tư] [số tài khoản giao dịch CCQ mở] mua SSISCA
BƯỚC 3 Điền thông tin vào phiếu Đăng ký Mua, gửi cho Đại lý phân phối Trước 14:40 giờ ngày T-1
BƯỚC 4 Nhận thông báo kết quả giao dịch mua Chứng chỉ quỹ Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày Giao dịch (Ngày T)

 

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CỦA QUỸ SSI-SCA

Nhà Đầu Tư có thể mở tài khoản và thực hiện giao dịch chứng chỉ quỹ SSI-SCA tại các ĐLPP như dưới đây. Nhà Đầu Tư mở tài khoản tại Đại lý phân phối nào thì chuyển tiền mua chứng chỉ quỹ SSI-SCA vào tài khoản của quỹ tương ứng với Đại lý phân phối đó.

 

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI

TÊN VIẾT TẮT

SỐ TÀI KHOẢN TÀI KHOẢN HƯỞNG VÀ NGÂN HÀNG HƯỞNG

1

Công ty cổ phần chứng khoán SSI

SSI

90275350203
Tên người thụ hưởng: SSI-SCA
Tên ngân hàng hưởng: Standard Chartered Bank (VN) Limited 
 

2

 Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI

SSIAM
90275350205
3
Công ty TNHH Chứng khoán NH TMCP Ngoại thương Việt Nam 

VCBS

90275350204
4

Công ty cổ phần chứng khoán Thành phố Hồ Chí  Minh

HSC
90275350207
5
Công ty cổ phần chứng khoán MB 

MBS

90275350208

6

Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT

VNDIRECT

90275350209

7

Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt

BVSC

90275350211
 
8
 
Công ty cổ phần FINCORP FINCO 90275350218
9 Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam MAS 90275350219
10 Công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt TVS 90275350221

 

HƯỚNG DẪN BÁN CHỨNG CHỈ QUỸ

 

HƯỚNG DẪN

GHI CHÚ

BƯỚC 1

Điền thông tin vào phiếu Đăng ký Bán, gửi cho Đại lý phân phối

Trước 14:40 giờ ngày T-1

BƯỚC 2

Nhận Thông báo kết quả giao dịch

Trong vòng 02 ngày làm việc kế từ Ngày giao dịch (Ngày T)

BƯỚC 3

Nhận chuyển khoản tiền bán Chứng chỉ quỹ

Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của Nhà đầu tư theo thông tin đăng ký mở tài khoản trong vòng 05 ngày làm việc kể từ Ngày giao dịch

Công ty cổ phần chứng khoán SSI