Giao dịch

QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG DÀI HẠN VIỆT NAM
10.374,24
63,83 (0,62%) Cập nhật ngày 28/02/2024

Giao dịch

ĐẦU TƯ ĐỊNH KỲ (SIP) LÀ GÌ?

Chương Trình Đầu Tư Định Kỳ là chương trình đầu tư có hệ thống trong một khoảng thời gian, theo đó Nhà Đầu Tư sẽ thanh toán một khoản đầu tư nhất định định kỳ (ví dụ hàng tháng hoặc hàng quý) để mua Chứng Chỉ Quỹ.

LỢI ÍCH CỦA SIP

  • Được miễn phí phát hành chứng chỉ quỹ
  • Tối đa hóa giá trị khoản đầu tư trong dài hạn
  • Giúp duy trì tính kỷ luật trong đầu tư
  • Chi phí đầu tư trung bình tính trên mỗi Đơn Vị Quỹ của Nhà Đầu Tư thường thấp hơn giá bán chứng chỉ quỹ trung bình, bất kể giá chứng chỉ quỹ biến động như thế nào

Quý

Giá bán (NAV/Đơn Vị Quỹ)

Số tiền mua Chứng Chỉ Quỹ

Số lượng Chứng Chỉ Quỹ được phân phối

1

10,000

3,000,000

300

2

12,000

3,000,000

250

3

15,000

3,000,000

200

4

11,000

3,000,000

272.72

Tổng

 

12,000,000

1022.72

 

Chi phí đầu tư trung bình trên mỗi Đơn Vị Quỹ của Nhà Đầu Tư là:12.000.000/1.022,72 = 11.733 VND/CCQ

Giá bán/giá phát hành trung bình = (10.000 + 12.000 + 15.000+ 11.000)/4 = 12.000

QUY ĐỊNH CHUNG VỀ SIP

SIP CỐ ĐỊNH

TẦN SUẤT THAM GIA

Hàng tháng hoặc hàng quý

GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ TỐI THIỂU

Tối thiểu 10.000 VND/tháng hoặc 30.000 VND/quý

THỜI GIAN ĐẦU TƯ TỐI THIỂU

Tối thiểu 12 kỳ thanh toán liên tục đối với SIP tháng hoặc 4 kỳ liên tục đối với SIP quý*

THỜI HẠN NHẬN TIỀN MUA CCQ

17h ngày mùng mười hàng tháng (đối với SIP tháng) hoặc ngày mùng mười tháng Một, tháng Tư, tháng Bảy và tháng Mười (đối với SIP quý). Nếu ngày mùng mười rơi vào kỳ nghỉ lễ thì thời hạn nhận tiền sẽ là 17h ngày làm việc liền trước ngày mùng mười (đối với SIP tháng) hoặc ngày làm việc liền trước ngày mùng mười tháng Một, tháng Tư, tháng Bảy và tháng Mười (đối với SIP quý).

NGÀY THỰC HIỆN GIAO DỊCH

Là ngày Giao dịch gần nhất sau ngày mùng mười hàng tháng (đối với SIP tháng) hoặc sau ngày mùng mười tháng Giêng, tháng Tư, tháng Bảy hoặc tháng Mười (đối với SIP quý)

SIP LINH HOẠT

TẦN SUẤT THAM GIA

Hàng tháng

GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ TỐI THIỂU

Tối thiểu 10.000 VND/tháng

THỜI GIAN ĐẦU TƯ TỐI THIỂU

Chương trình không giới hạn thời gian duy trì tối thiểu

THỜI HẠN NHẬN TIỀN MUA CCQ

Ngày đóng tiền có thể là bất kỳ ngày làm việc nào trong tháng

NGÀY THỰC HIỆN GIAO DỊCH

Là ngày Giao dịch gần nhất sau ngày Quỹ nhận được tiền giao dịch hợp lệ thanh toán mua SIP Linh Hoạt của Nhà Đầu Tư.

* Lưu ý: khi chấm dứt chương trình SIP trước khi hết thời gian đầu tư tối thiểu, nhà đầu tư khi bán CCQ sẽ chịu thêm giá dịch vụ chấm dứt SIP là 0,75% ngoài các mức phí mua lại thông thường.

HƯỚNG DẪN ĐẦU TƯ

 

HƯỚNG DẪN

GHI CHÚ

BƯỚC 1

Đăng ký mở tài khoản giao dịch Chứng chỉ Quỹ

Trực tiếp tại Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) và Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

BƯỚC 2

Điền thông tin vào Phiếu Đăng Ký Thỏa Thuận Đầu Tư Định Kỳ và gửi cho đại lý phân phối

 

BƯỚC 3

Thanh toán tiền mua Chứng chỉ Quỹ vào TK của Quỹ tại Ngân hàng giám sát

Định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý, đảm bảo quỹ nhận được tiền trước 17h ngày mùng mười hàng tháng (đối với SIP tháng) hoặc ngày mùng mười tháng Giêng, tháng Tư, tháng Bảy và tháng Mười (đối với SIP quý)

Tài khoản chuyển tiền:

-Tên tài khoản: VLGF

- Số tài khoản: theo số tài khoản của của từng Đại lý phân phối

- Tên ngân hàng: Standard Chartered Bank (VN) Limited

- Số tiền: Số tiền đăng ký mua định kỳ

- Nội dung:

[họ tên nhà đầu tư] [số tài khoản giao dịch CCQ mở] mua SIP VLGF

BƯỚC 4

Nhận thông báo kết quả giao dịch mua Chứng chỉ quỹ

Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày Giao dịch (Ngày T)

 

SỐ TÀI KHOẢN NỘP TIỀN SIP CỦA QUỸ TẠI NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

Nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở tại Đại lý phân phối nào thì chuyển tiền mua chứng chỉ quỹ VLGF theo chương trình SIP vào tài khoản của quỹ tương ứng với Đại lý phân phối đó như dưới đây

 

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI

TÊN VIẾT TẮT

SỐ TÀI KHOẢN

SẢN PHẨM SIP

1

Công ty cổ phần chứng khoán SSI

SSI

90435575025

SIP cố định

2

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI

SSIAM

90435575024

SIP linh hoạt
3 Công ty cổ phần FINCORP FINCO 90435575026 SIP linh hoạt

QUY ĐỊNH VỀ GIAO DỊCH QUỸ MỞ VLGF

GIÁ TRỊ MUA TỐI THIỂU

Tối thiểu 10.000 VND

SỐ LƯỢNG BÁN TỐI THIỂU

02 (hai) Chứng Chỉ Quỹ

NGÀY GIAO DỊCH

Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần (Ngày T)

THỜI GIAN NHẬN LỆNH CUỐI CÙNG TẠI ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI

14:40 giờ ngày T-1

HƯỚNG DẪN MUA CHỨNG CHỈ QUỸ

  HƯỚNG DẪN GHI CHÚ
BƯỚC 1 Đăng ký mở tài khoản giao dịch Chứng chỉ Quỹ Trực tiếp tại Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) hoặc Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI 
BƯỚC 2 Thanh toán tiền mua Chứng chỉ Quỹ vào TK của Quỹ tại Ngân hàng giám sát

Trước 17:00 giờ ngày T-1

Tài khoản chuyển tiền:

-Tên tài khoản: VLGF

- Số tài khoản: theo số tài khoản của của từng Đại lý phân phối

- Tên ngân hàng: Standard Chartered Bank (VN) Limited

- Số tiền: Số tiền đăng ký mua

- Nội dung:

Mua thường: [họ tên nhà đầu tư] [số tài khoản giao dịch CCQ mở] mua VLGF
BƯỚC 3 Điền thông tin vào phiếu Đăng ký Mua, gửi cho Đại lý phân phối Trước 14:40 giờ ngày T-1
BƯỚC 4 Nhận thông báo kết quả giao dịch mua Chứng chỉ quỹ Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày Giao dịch (Ngày T)

 

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CỦA QUỸ VLGF

Nhà Đầu Tư có thể mở tài khoản và thực hiện giao dịch chứng chỉ quỹ VLGF tại các ĐLPP như dưới đây. Nhà Đầu Tư mở tài khoản tại Đại lý phân phối nào thì chuyển tiền mua chứng chỉ quỹ VLGF vào tài khoản của quỹ tương ứng với Đại lý phân phối đó.

 

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI

TÊN VIẾT TẮT

SỐ TÀI KHOẢN TÀI KHOẢN HƯỞNG VÀ NGÂN HÀNG HƯỞNG

1

Công ty cổ phần chứng khoán SSI

SSI

90435575005
Tên người thụ hưởng: VLGF
Tên ngân hàng hưởng: Standard Chartered Bank (VN) Limited 
 

2

 Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI

SSIAM
90435575004

3

 Công ty cổ phần FINCORP

FINCO 90435575006

 

HƯỚNG DẪN BÁN CHỨNG CHỈ QUỸ

 

HƯỚNG DẪN

GHI CHÚ

BƯỚC 1

Điền thông tin vào phiếu Đăng ký Bán, gửi cho Đại lý phân phối

Trước 14:40 giờ ngày T-1

BƯỚC 2

Nhận Thông báo kết quả giao dịch

Trong vòng 02 ngày làm việc kế từ Ngày giao dịch (Ngày T)

BƯỚC 3

Nhận chuyển khoản tiền bán Chứng chỉ quỹ

Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của Nhà đầu tư theo thông tin đăng ký mở tài khoản trong vòng 05 ngày làm việc kể từ Ngày giao dịch

Công ty cổ phần chứng khoán SSI