Giao dịch

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD
21.018,75
-117,85 (-0,56%) Cập nhật ngày 18/06/2024
Giao dịch

QUY ĐỊNH VỀ GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD

LỆNH HOÁN ĐỔI MUA THẤP NHẤT

01 lô đơn vị quỹ (tương đương 100.000 đơn vị quỹ)

LỆNH HOÁN ĐỔI BÁN THẤP NHẤT

01 lô đơn vị quỹ (tương đương 100.000 đơn vị quỹ)

NGÀY GIAO DỊCH

Hàng ngày (Ngày T)

THỜI GIAN NHẬN LỆNH CUỐI CÙNG TẠI THÀNH VIÊN LẬP QUỸ

14:40 giờ ngày T

Danh mục chứng khoán cơ cấu
STT
No.
Mã CP
Sec Code
Tỉ lệ
%
Số lượng
Qty
Giá
Price
Đối tượng áp dụng mã chứng khoán thay thế bằng tiền
Parties can substitute cash for securities
1 ACB 8,4% 7.200 24.550 Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
2 BID 0,2% 100 46.500 BSC
3 CTG 2,2% 1.400 32.350
4 EIB 4,0% 4.600 18.500
5 HCM 0,9% 700 28.300 HSC
6 HDB 3,4% 3.000 23.700
7 LPB 2,3% 1.800 27.100
8 MBB 8,4% 7.600 23.250 Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
9 MSB 1,6% 2.300 14.600
10 OCB 0,3% 400 14.900
11 SHB 4,9% 8.800 11.600
12 SSI 11,5% 6.700 36.100 SSI
13 STB 13,7% 9.400 30.550
14 TCB 13,0% 5.600 48.800
15 TPB 1,3% 1.500 18.600
16 VCB 2,5% 600 87.100
17 VCI 1,6% 700 48.600 VIETCAP
18 VIB 1,2% 1.100 22.050 Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
19 VND 3,8% 4.700 17.200
20 VPB 13,0% 14.700 18.600
 
Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/Value of component securities basket: 2.064.825.000 VND
Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND) 2.101.875.828 VND
Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND) 37.050.828 VND

Nhà đầu tư nước ngoài: Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/Foreign Investor : The stock reaches foreign ownership limit

BSC: Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4a, Thông tư 121/2020/TT-BTC/ Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC

SSI: Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading

VIETCAP: Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading

HSC: Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading

Kết quả giao dịch
Chỉ tiêu/Criteria Kỳ này/This Period
17/06/2024
Kỳ trước/Last Period
14/06/2024
Chênh lệch/Change
Số lô đã phát hành thêm/Creation Units were issued 0 0 0
Số lô đã mua lại/Creation Units were redeemed 0 20 -20
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued shares 33.600.000 33.600.000 0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close price 21.060 21.300 -240
Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/Net Asset Value at Valuation Date      
của quỹ ETF/ of the Fund 752.463.296.404 810.911.205.014 -58.447.908.610
của 1 lô CCQ ETF/ per Creation Unit 2.113.660.944 2.156.678.736 -43.017.792
của 1 CCQ/ per Share 21.136,60 21.566,78 -430,18
Chỉ số tham chiếu/Tracking Index 2.060,89 2.068,95 -8,06

HƯỚNG DẪN HOÁN ĐỔI MUA CHỨNG CHỈ QUỸ

 

HƯỚNG DẪN

GHI CHÚ

BƯỚC 1

Nhà đầu tư chuẩn bị rổ danh mục chứng khoán cơ cấu

 

BƯỚC 2

Nộp hồ sơ hoán đổi mua chứng chỉ quỹ tại Thành viên lập quỹ

(Xem danh mục hồ sơ tại đây)

Trước 14:40 giờ ngày T

BƯỚC 3

Chuyển khoản tiền chênh lệch (nếu có) vào tài khoản của Quỹ tại Ngân hàng giám sát.

Trước 11:00 giờ ngày T+1

BƯỚC 4

Nhận thông báo kết quả giao dịch

Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày Giao dịch hoán đổi (Ngày T)

HƯỚNG DẪN CHUYỂN TIỀN

 

THÀNH VIÊN LẬP QUỸ KIÊM ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI

TÊN VIẾT TẮT

SỐ TÀI KHOẢN TÀI KHOẢN HƯỞNG VÀ NGÂN HÀNG HƯỞNG
  1   
 
Công ty cổ phần Chứng Khoán SSI
 
SSI 0681000001448
Tên người thụ hưởng: SSIAM VNFIN LEAD ETF
Ngân hàng hưởng: Vietcombank - Hội sở
  2
 
Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)
 
MAS 0681000001447
  3
 
Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
 
BSC 1013184321
  4
 
Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam
 
KIS 1014427787
  5
 
Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap
 
VIETCAP 1013184186
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HSC 1022706858

HƯỚNG DẪN HOÁN ĐỔI BÁN CHỨNG CHỈ QUỸ

 

HƯỚNG DẪN

GHI CHÚ

BƯỚC 1

Nộp hồ sơ hoán đổi bán chứng chỉ quỹ để tại Thành viên lập quỹ

(Xem danh mục hồ sơ tại đây)

Trước 14:40 giờ ngày T

BƯỚC 2

Nhận Thông báo kết quả giao dịch

Trong vòng 02 ngày làm việc kế từ Ngày giao dịch (Ngày T)

BƯỚC 3

Nhận rổ danh mục chứng khoán cơ cấu

Rổ danh mục chứng khoán cơ cấu sẽ được chuyển khoản về tài khoản chứng khoán của Nhà đầu tư tại Thành viên lập quỹ trong vòng 01 ngày làm việc kể từ Ngày giao dịch hoán đổi

BƯỚC 4

Nhận chuyển khoản tiền chênh lệch (nếu có)

Tiền chênh lệch (nếu có) sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của Nhà đầu tư theo thông tin đăng ký mở tài khoản trong vòng 03 ngày làm việc kể từ Ngày giao dịch hoán đổi

QUY ĐỊNH VỀ GIAO DỊCH THỨ CẤP QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Chứng chỉ Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD được niêm yết ở trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Nhà đầu tư có thể mua/ bán Chứng Chỉ Quỹ ETF đã niêm yết trên HOSE.

Nhà Đầu tư, Thành Viên Lập Quỹ đặt lệnh giao dịch trên các tài khoản giao dịch chứng khoán của mình. Hoạt động giao dịch và thanh toán giao dịch thực hiện theo quy định về giao dịch chứng khoán của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh và VSDC.

Đơn vị giao dịch thực hiện theo quy định của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

SÀN GIAO DỊCH

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh

MÃ GIAO DỊCH

FUESSVFL

CÁCH THỨC GIAO DỊCH

Giao dịch khớp lệnh liên tục

NGÀY GIAO DỊCH

Hàng ngày

INAV

  Giá trị Thay đổi % thay đổi
iNAV 21.022 -0,34 -0,16
iINDEX 2.515,06 -3,78 -0,15
Thông tin giao dịch thứ cấp
Công ty cổ phần chứng khoán SSI