Giao dịch

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD
19.212,04
-341,51 (-1,75%) Cập nhật ngày 24/09/2023
Giao dịch

QUY ĐỊNH VỀ GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD

LỆNH HOÁN ĐỔI MUA THẤP NHẤT

01 lô đơn vị quỹ (tương đương 100.000 đơn vị quỹ)

LỆNH HOÁN ĐỔI BÁN THẤP NHẤT

01 lô đơn vị quỹ (tương đương 100.000 đơn vị quỹ)

NGÀY GIAO DỊCH

Hàng ngày (Ngày T)

THỜI GIAN NHẬN LỆNH CUỐI CÙNG TẠI THÀNH VIÊN LẬP QUỸ

14:40 giờ ngày T

Danh mục chứng khoán cơ cấu
STT
No.
Mã CP
Sec Code
Tỉ lệ
%
Số lượng
Qty
Giá
Price
Đối tượng áp dụng mã chứng khoán thay thế bằng tiền
Parties can substitute cash for securities
1 ACB 5,8% 5.100 22.400 Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
2 BID 0,2% 100 45.200 BSC
3 CTG 1,8% 1.100 31.700
4 EIB 3,6% 3.100 23.000
5 HCM 0,7% 400 34.200 HSC
6 HDB 1,8% 2.000 17.550
7 LPB 2,5% 3.300 15.000
8 MBB 8,0% 8.200 18.950 Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
9 MSB 1,0% 1.300 14.850 Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
10 OCB 0,2% 300 14.700
11 SHB 5,8% 9.400 12.050
12 SSB 1,0% 700 26.500
13 SSI 9,8% 5.500 34.750 SSI
14 STB 15,1% 9.100 32.350
15 TCB 11,0% 6.300 34.300 Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
16 TPB 2,0% 2.100 19.050
17 VCB 3,1% 700 87.000
18 VCI 1,7% 700 47.000 VIETCAP
19 VIB 1,6% 1.500 20.650 Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
20 VND 5,8% 4.700 24.200
21 VPB 14,7% 13.300 21.650
 
Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/Value of component securities basket: 1.902.200.000 VND
Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND) 1.955.355.480 VND
Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND) 53.155.480 VND

(*) Nhà đầu tư nước ngoài: Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/Foreign Investor : The stock reaches foreign ownership limit

(*) BSC: Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4a, Thông tư 121/2020/TT-BTC/ Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC

(*) SSI: Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading

(*) BVSC: Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4a, Thông tư 121/2020/TT-BTC/ Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC

(*) VIETCAP: Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading

Kết quả giao dịch
Chỉ tiêu/Criteria Kỳ này/This Period
21/09/2023
Kỳ trước/Last Period
20/09/2023
Chênh lệch/Change
Số lô đã phát hành thêm/Creation Units were issued 0 0 0
Số lô đã mua lại/Creation Units were redeemed 1 5 -4
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued shares 222.100.000 222.200.000 -100.000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close price 19.630 19.950 -320
Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/Net Asset Value at Valuation Date      
của quỹ ETF/ of the Fund 4.443.289.674.745 4.407.287.145.651 36.002.529.094
của 1 lô CCQ ETF/ per Creation Unit 1.995.190.693 1.979.024.313 16.166.380
của 1 CCQ/ per Share 19.951,90 19.790,24 161,66
Chỉ số tham chiếu/Tracking Index 1.944,89 1.984,46 -39,57

HƯỚNG DẪN HOÁN ĐỔI MUA CHỨNG CHỈ QUỸ

 

HƯỚNG DẪN

GHI CHÚ

BƯỚC 1

Nhà đầu tư chuẩn bị rổ danh mục chứng khoán cơ cấu

 

BƯỚC 2

Nộp hồ sơ hoán đổi mua chứng chỉ quỹ tại Thành viên lập quỹ

(Xem danh mục hồ sơ tại đây)

Trước 14:40 giờ ngày T

BƯỚC 3

Chuyển khoản tiền chênh lệch (nếu có) vào tài khoản của Quỹ tại Ngân hàng giám sát.

Trước 11:00 giờ ngày T+1

BƯỚC 4

Nhận thông báo kết quả giao dịch

Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày Giao dịch hoán đổi (Ngày T)

HƯỚNG DẪN CHUYỂN TIỀN

 

THÀNH VIÊN LẬP QUỸ KIÊM ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI

TÊN VIẾT TẮT

SỐ TÀI KHOẢN TÀI KHOẢN HƯỞNG VÀ NGÂN HÀNG HƯỞNG
  1   
 
Công ty cổ phần Chứng Khoán SSI
 
SSI 0681000001448
Tên người thụ hưởng: Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD
Ngân hàng hưởng: Vietcombank - Hội sở
  2
 
Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)
 
MAS 0681000001447
  3
 
Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
 
BSC 1013184321
  4
 
Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam
 
KIS 1014427787
  5
 
Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap
 
VCSC 1013184186
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HSC 1022706858  

HƯỚNG DẪN HOÁN ĐỔI BÁN CHỨNG CHỈ QUỸ

 

HƯỚNG DẪN

GHI CHÚ

BƯỚC 1

Nộp hồ sơ hoán đổi bán chứng chỉ quỹ để tại Thành viên lập quỹ

(Xem danh mục hồ sơ tại đây)

Trước 14:40 giờ ngày T

BƯỚC 2

Nhận Thông báo kết quả giao dịch

Trong vòng 02 ngày làm việc kế từ Ngày giao dịch (Ngày T)

BƯỚC 3

Nhận rổ danh mục chứng khoán cơ cấu

Rổ danh mục chứng khoán cơ cấu sẽ được chuyển khoản về tài khoản chứng khoán của Nhà đầu tư tại Thành viên lập quỹ trong vòng 01 ngày làm việc kể từ Ngày giao dịch hoán đổi

BƯỚC 4

Nhận chuyển khoản tiền chênh lệch (nếu có)

Tiền chênh lệch (nếu có) sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của Nhà đầu tư theo thông tin đăng ký mở tài khoản trong vòng 03 ngày làm việc kể từ Ngày giao dịch hoán đổi

QUY ĐỊNH VỀ GIAO DỊCH THỨ CẤP QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Chứng chỉ Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD được niêm yết ở trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Nhà đầu tư có thể mua/ bán Chứng Chỉ Quỹ ETF đã niêm yết trên HOSE.

Nhà Đầu tư, Thành Viên Lập Quỹ đặt lệnh giao dịch trên các tài khoản giao dịch chứng khoán của mình. Hoạt động giao dịch và thanh toán giao dịch thực hiện theo quy định về giao dịch chứng khoán của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh và VSD.

Đơn vị giao dịch thực hiện theo quy định của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

SÀN GIAO DỊCH

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh

MÃ GIAO DỊCH

FUESSVFL

CÁCH THỨC GIAO DỊCH

Giao dịch khớp lệnh liên tục

NGÀY GIAO DỊCH

Hàng ngày

INAV

  Giá trị Thay đổi % thay đổi
iNAV 19.213 -3,41 -1,74
iINDEX 2.335,66 -41,40 -1,74
Thông tin giao dịch thứ cấp
Công ty cổ phần chứng khoán SSI