Hiệu quả đầu tư của Quỹ Hưu Trí Độc lập

Quỹ Hưu Trí Độc Lập
10.555,75
22,00 (0,21%) Cập nhật ngày 21/02/2024

Hiệu quả đầu tư của Quỹ Hưu Trí Độc lập

Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
 
Quỹ Hưu trí Độc Lập 10.555,75 21/02/2024 +22 +0,21% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 18.725,80 28/02/2024 +213,73 +1,15% Đầu tư ngay
Quỹ SSIBF 14.944,50 28/02/2024 +4,02 +0,03% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 34.230,93 28/02/2024 +298,63 +0,88% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 20.833,15 28/02/2024 +287,24 +1,40% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VN30 15.583,53 28/02/2024 +213,72 +1,39% Đầu tư ngay
QUỸ VLGF 10.374,24 28/02/2024 +63,83 +0,62% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) Tăng trưởng từ đầu năm (%)
21/02/2024 10.555,75 +0,21% +0,44% +1,05%
07/02/2024 10.533,75 +0,23% +0,23% +0,84%
31/01/2024
Cuối tháng
10.509,63 +0,45% +0,60% +0,60%
17/01/2024 10.462,21 +0,19% +0,15% +0,15%
03/01/2024 10.442,39 -0,04% -0,04% -0,04%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI