Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
15.272,38
11,49 (0,08%) Cập nhật ngày 12/07/2024

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
 
 
 
Tại ngày
31/05/2024

Kỳ hạn

1 tháng

30/04/2024

2 tháng

31/03/2024

3 tháng

29/02/2024

4 tháng

31/01/2024

5 tháng

31/12/2023

6 tháng

30/11/2023

Từ khi thành lập*

 NAV/CCQ

15,181.31 15,093.22 15,032.27

14,927.33

14,819.41

14,740.16 14,697.78 10.000

Lợi suất theo giá CCQ (%)

  0.58% 0.99% 1.70% 2.44% 2.99% 3.29% 51.81%
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017.
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
 
Quỹ SSIBF 15.272,38 12/07/2024 +11,49 +0,08% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 19.716,31 14/07/2024 -47,01 -0,24% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 39.689,96 12/07/2024 -71,78 -0,18% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 20.732,55 14/07/2024 -86,82 -0,42% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VN30 16.179,87 14/07/2024 -30,07 -0,19% Đầu tư ngay
QUỸ VLGF 12.013,04 12/07/2024 -38,94 -0,32% Đầu tư ngay
Quỹ Hưu trí Độc Lập 10.700,24 03/07/2024 +48,68 +0,46% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) Tăng trưởng từ đầu năm (%)
12/07/2024 15.272,38 +0,08% +0,03% +3,61%
11/07/2024 15.260,89 -0,14% -0,04% +3,53%
10/07/2024 15.282,41 +0,10% +0,10% +3,68%
09/07/2024 15.266,85 +0,05% -0,01% +3,57%
08/07/2024 15.259,17 +0,01% -0,06% +3,52%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI