Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
13.600,58
-0,43 (0,00%) Cập nhật ngày 24/03/2023

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
 
 

Kỳ hạn

 

1 tháng

28/01/2023

2 tháng

28/12/2022

3 tháng

28/11/2022

5 tháng

28/9/2022

6 tháng

28/8/2022

Từ khi thành lập*

 NAV/CCQ

13.438
13.400
13.411 13.554 13.607 13.499 10.000

 Tăng trưởng (%)

0,89%
1,18%
1,10% -0,04% -0,35% 0,44% 35,58%
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017; dữ liệu tại 28/02/2023
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
 
Quỹ SSIBF 13.600,58 24/03/2023 -0,43 0,00% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 14.864,26 24/03/2023 +74,61 +0,50% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 24.368,19 24/03/2023 +32,64 +0,13% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 15.593,06 26/03/2023 +85,17 +0,55% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VN30 12.949,42 26/03/2023 +57,31 +0,44% Đầu tư ngay
QUỸ VLGF 8.165,91 24/03/2023 +9,39 +0,12% Đầu tư ngay
Quỹ Độc Lập 9.998,49 15/03/2023 -1,51 -0,02% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) Tăng trưởng từ đầu năm (%)
24/03/2023 13.600,58 0,00% +0,31% +1,30%
23/03/2023 13.601,01 +0,03% +0,31% +1,30%
22/03/2023 13.596,76 +0,01% +0,28% +1,27%
21/03/2023 13.595,70 +0,06% +0,27% +1,26%
20/03/2023 13.587,93 +0,07% +0,22% +1,20%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI