Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
14.412,49
10,05 (0,07%) Cập nhật ngày 03/10/2023

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
 
 
 
Tại ngày
31/08/2023
 

Kỳ hạn

1 tháng

31/07/2023

2 tháng

30/06/2023

3 tháng

31/05/2023

4 tháng

30/04/2023

5 tháng

31/03/2023

6 tháng

28/02/2023

Từ khi thành lập*

 NAV/CCQ

14,226.44 14,095.30 14,031.15 13,917.46 13,780.89 13,616.42 13,558.43 10.000

Lãi theo giá CCQ (%)

  0.93% 1.39% 2.22% 3.23% 4.48% 4.93% 42.26%
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017.
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
 
Quỹ SSIBF 14.412,49 03/10/2023 +10,05 +0,07% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 16.503,81 03/10/2023 -587,44 -3,44% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 31.019,47 03/10/2023 +10,10 +0,03% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 18.620,87 02/10/2023 -0,11 -0,00% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VN30 14.388,28 02/10/2023 +10,04 +0,07% Đầu tư ngay
QUỸ VLGF 9.565,95 03/10/2023 +17,13 +0,18% Đầu tư ngay
Quỹ Hưu trí Độc Lập 10.473,40 30/09/2023 +127,15 +1,23% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) Tăng trưởng từ đầu năm (%)
03/10/2023 14.412,49 +0,07% +0,09% +7,34%
02/10/2023 14.402,44 +0,02% +0,02% +7,27%
30/09/2023
Cuối tháng
14.398,89 -0,01% +1,21% +7,24%
29/09/2023 14.400,36 +0,02% +1,22% +7,25%
28/09/2023 14.397,34 -0,03% +1,20% +7,23%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI