Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
13.595,70
7,77 (0,06%) Cập nhật ngày 21/03/2023

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
 
 

Kỳ hạn

 

1 tháng

28/01/2023

2 tháng

28/12/2022

3 tháng

28/11/2022

5 tháng

28/9/2022

6 tháng

28/8/2022

Từ khi thành lập*

 NAV/CCQ

13.438
13.400
13.411 13.554 13.607 13.499 10.000

 Tăng trưởng (%)

0,89%
1,18%
1,10% -0,04% -0,35% 0,44% 35,58%
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017; dữ liệu tại 28/02/2023
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
 
Quỹ SSIBF 13.595,70 21/03/2023 +7,77 +0,06% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 14.470,22 20/03/2023 -293,67 -1,99% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 24.178,27 21/03/2023 -414,43 -1,69% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 15.041,72 20/03/2023 -339,47 -2,21% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VN30 12.624,98 20/03/2023 -253,78 -1,97% Đầu tư ngay
QUỸ VLGF 8.216,12 20/03/2023 -18,39 -0,22% Đầu tư ngay
Quỹ Độc Lập 9.998,49 14/03/2023 -1,51 -0,02% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) Tăng trưởng từ đầu năm (%)
21/03/2023 13.595,70 +0,06% +0,27% +1,26%
20/03/2023 13.587,93 +0,07% +0,22% +1,20%
17/03/2023 13.577,82 +0,07% +0,14% +1,13%
16/03/2023 13.568,27 +0,04% +0,07% +1,06%
15/03/2023 13.562,84 -0,07% +0,03% +1,02%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI