Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
13.971,51
4,23 (0,03%) Cập nhật ngày 08/06/2023

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
 
 

Kỳ hạn

1 tháng

30/03/2023

2 tháng

28/02/2023

3 tháng

31/01/2022

4 tháng

31/12/2022

5 tháng

30/11/2022

6 tháng

31/10/2022

Từ khi thành lập*

 NAV/CCQ

13.611 13.558 13.430 13.403 13.418 13.552 10.000

Lãi theo giá CCQ (%)

1,25 1,64 2,61 2,82 2,70 1,69 3,81
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017; dữ liệu tại 30/04/2023
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
 
Quỹ SSIBF 13.971,51 08/06/2023 +4,23 +0,03% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 15.703,84 08/06/2023 -226,88 -1,42% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 27.264,68 08/06/2023 +18,46 +0,07% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 16.975,52 08/06/2023 -379,40 -2,19% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VN30 13.463,14 08/06/2023 -162,62 -1,19% Đầu tư ngay
QUỸ VLGF 8.806,19 08/06/2023 +10,57 +0,12% Đầu tư ngay
Quỹ Hưu trí Độc Lập 10.139,96 06/06/2023 +14,82 +0,15% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) Tăng trưởng từ đầu năm (%)
16/05/2019 11.306,98 +0,14% -0,08% +1,75%
15/05/2019 11.291,33 +0,15% -0,22% +1,61%
14/05/2019 11.274,96 +0,06% -0,37% +1,46%
13/05/2019 11.268,42 +0,07% -0,42% +1,41%
10/05/2019 11.260,90 -0,06% -0,49% +1,34%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI