Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
13.603,12
2,53 (0,02%) Cập nhật ngày 29/03/2023

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
 
 

Kỳ hạn

 

1 tháng

28/01/2023

2 tháng

28/12/2022

3 tháng

28/11/2022

5 tháng

28/9/2022

6 tháng

28/8/2022

Từ khi thành lập*

 NAV/CCQ

13.438
13.400
13.411 13.554 13.607 13.499 10.000

 Tăng trưởng (%)

0,89%
1,18%
1,10% -0,04% -0,35% 0,44% 35,58%
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017; dữ liệu tại 28/02/2023
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
 
Quỹ SSIBF 13.603,12 29/03/2023 +2,53 +0,02% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 15.002,17 29/03/2023 +39,46 +0,26% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 24.748,10 29/03/2023 +108,72 +0,44% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 15.854,89 29/03/2023 +76,85 +0,49% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VN30 13.068,64 29/03/2023 +31,52 +0,24% Đầu tư ngay
QUỸ VLGF 8.269,51 29/03/2023 +27,41 +0,33% Đầu tư ngay
Quỹ Độc Lập 9.998,49 15/03/2023 -1,51 -0,02% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) Tăng trưởng từ đầu năm (%)
13/02/2019 11.185,96 +0,00% +0,66% +0,66%
12/02/2019 11.186,01 -0,01% +0,66% +0,66%
11/02/2019 11.186,70 +0,15% +0,67% +0,67%
01/02/2019 11.169,93 -0,02% +0,52% +0,52%
31/01/2019 11.171,86 +0,01% +0,54% +0,54%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI