Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
13.587,93
10,11 (0,07%) Cập nhật ngày 20/03/2023

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
 
 

Kỳ hạn

 

1 tháng

28/01/2023

2 tháng

28/12/2022

3 tháng

28/11/2022

5 tháng

28/9/2022

6 tháng

28/8/2022

Từ khi thành lập*

 NAV/CCQ

13.438
13.400
13.411 13.554 13.607 13.499 10.000

 Tăng trưởng (%)

0,89%
1,18%
1,10% -0,04% -0,35% 0,44% 35,58%
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017; dữ liệu tại 28/02/2023
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
 
Quỹ SSIBF 13.587,93 20/03/2023 +10,11 +0,07% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 14.470,22 20/03/2023 -293,67 -1,99% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 24.592,70 20/03/2023 -57,16 -0,23% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 15.041,72 20/03/2023 -339,47 -2,21% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VN30 12.624,98 20/03/2023 -253,78 -1,97% Đầu tư ngay
QUỸ VLGF 8.216,12 20/03/2023 -18,39 -0,22% Đầu tư ngay
Thông tin chung 9.998,49 14/03/2023 -1,51 -0,02% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) Tăng trưởng từ đầu năm (%)
31/03/2018 10.909,22 +0,21% +0,96% +4,89%
26/03/2018 10.885,82 -0,12% +0,74% +4,67%
19/03/2018 10.898,44 +0,60% +0,86% +4,79%
12/03/2018 10.833,08 +0,64% +0,26% +4,16%
05/03/2018 10.764,48 -0,38% -0,38% +3,50%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI