Hiệu quả đầu tư của quỹ

Quỹ Hưu Trí Sung Túc
0,00
0,00 (0,00%) Cập nhật ngày 17/06/2022

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
 
Quỹ ETF SSIAM VNX50 14.864,26 24/03/2023 +74,61 +0,50% Đầu tư ngay
Quỹ SSIBF 13.600,58 24/03/2023 -0,43 0,00% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 24.368,19 24/03/2023 +32,64 +0,13% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 15.593,06 26/03/2023 +85,17 +0,55% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VN30 12.949,42 26/03/2023 +57,31 +0,44% Đầu tư ngay
QUỸ VLGF 8.165,91 24/03/2023 +9,39 +0,12% Đầu tư ngay
Quỹ Độc Lập 9.998,49 15/03/2023 -1,51 -0,02% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) Tăng trưởng từ đầu năm (%)
Dữ liệu đang được cập nhật
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI