Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ETF SSIAM VN30
12.949,42
57,31 (0,44%) Cập nhật ngày 26/03/2023

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
  NAV/CCQ
(đồng)
Tăng trưởng (%)
1 năm 2 năm Từ đầu năm Từ khi thành lập
QUỸ ETF SSIAM VN30 12.949,42 -30,01% -10,84% 4,54% 29,49%
Chỉ số VN30 -29,79% -9,72% 4,60% 31,78%
Chỉ số VNINDEX -30,13% -10,00% 3,94% 22,42%
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu năm (%)  
QUỸ ETF SSIAM VN30 12.949,42 26/03/2023 +0,44% +4,53% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 14.864,26 24/03/2023 +0,50% +3,47% Đầu tư ngay
Quỹ SSIBF 13.600,58 24/03/2023 0,00% +1,30% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 24.368,19 24/03/2023 +0,13% +2,34% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 15.593,06 26/03/2023 +0,55% +9,44% Đầu tư ngay
QUỸ VLGF 8.165,91 24/03/2023 +0,12% -2,19% Đầu tư ngay
Quỹ Độc Lập 9.998,49 15/03/2023 -0,02% +100% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu năm (%)
26/03/2023 82.876.330.532 1.294.942.664 12.949,42 +0,44% +4,53%
23/03/2023 82.509.566.593 1.289.211.978 12.892,11 +0,32% +4,07%
22/03/2023 80.965.236.582 1.285.162.485 12.851,62 +0,77% +3,74%
21/03/2023 80.344.686.016 1.275.312.476 12.753,12 +1,01% +2,95%
20/03/2023 79.537.405.767 1.262.498.504 12.624,98 -1,97% +1,92%
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số Giá trị
Số lượng cổ phiếu 30
Hệ số P/E 11,26x
Hệ số P/B 1,64x
Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) Chỉ số tham chiếu Mức sai lệch tham chiếu (%)
23/03/2023 82.509.566.593 1.046,60 0,29%
16/03/2023 69.498.354.518 1.046,99 0,19%
09/03/2023 69.742.510.728 1.050,28 0,19%
02/03/2023 68.345.074.251 1.028,73 0,18%
23/02/2023 69.829.650.560 1.050,95 0,18%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI