Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ETF SSIAM VN30
16.179,87
-30,07 (-0,19%) Cập nhật ngày 14/07/2024

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
  NAV/CCQ
(đồng)
Tăng trưởng (%)
1 năm 2 năm 3 năm Từ đầu năm Từ khi thành lập
QUỸ ETF SSIAM VN30 16.179,87 13,43% 6,94% -7,82% 15,90% 61,80%
Chỉ số VN30 12,60% 6,54% -7,69% 15,06% 63,16%
Chỉ số VNINDEX 9,90% 8,34% 0,07% 13,35% 49,78%
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu năm (%)  
QUỸ ETF SSIAM VN30 16.179,87 14/07/2024 -0,19% +15,90% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 19.716,31 14/07/2024 -0,24% +16,29% Đầu tư ngay
Quỹ SSIBF 15.272,38 12/07/2024 +0,08% +3,61% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 39.689,96 12/07/2024 -0,18% +29,80% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 20.732,55 14/07/2024 -0,42% +13,05% Đầu tư ngay
QUỸ VLGF 12.013,04 12/07/2024 -0,32% +25,79% Đầu tư ngay
Quỹ Hưu trí Độc Lập 10.700,24 03/07/2024 +0,46% +2,43% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu năm (%)
14/07/2024 150.472.800.548 1.617.987.102 16.179,87 -0,19% +15,90%
11/07/2024 150.752.491.396 1.620.994.531 16.209,94 -0,36% +16,11%
10/07/2024 151.301.135.336 1.626.893.928 16.268,93 -0,83% +16,54%
09/07/2024 152.565.264.374 1.640.486.713 16.404,86 +0,45% +17,51%
08/07/2024 151.875.686.957 1.633.071.902 16.330,71 -0,03% +16,98%
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số Giá trị
Số lượng cổ phiếu 30
Hệ số P/E 11.53x
Hệ số P/B 1.66x
Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) Chỉ số tham chiếu Mức sai lệch tham chiếu (%)
11/07/2024 150.752.491.396 1.306,22 0,76%
04/07/2024 151.267.328.985 1.310,63 0,76%
27/06/2024 148.762.974.813 1.289,03 0,76%
20/06/2024 152.625.632.519 1.322,36 0,76%
13/06/2024 153.925.333.698 1.333,85 0,76%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI