Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ETF SSIAM VN30
14.220,85
-82,42 (-0,58%) Cập nhật ngày 26/09/2023

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
  NAV/CCQ
(đồng)
Tăng trưởng (%)
1 năm 2 năm 3 năm Từ đầu năm Từ khi thành lập
QUỸ ETF SSIAM VN30 14.220,85 -3,04% -21,61% 34,83% 14,81% 42,21%
Chỉ số VN30 -2,85% -21,00% 35,18% 14,74% 44,56%
Chỉ số VNINDEX -3,10% -15,78% 25,25% 12,99% 33,08%
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu năm (%)  
QUỸ ETF SSIAM VN30 14.220,85 26/09/2023 -0,58% +14,80% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 16.798,55 26/09/2023 -0,81% +16,93% Đầu tư ngay
Quỹ SSIBF 14.401,20 27/09/2023 +0,03% +7,26% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 30.604,38 27/09/2023 -0,23% +28,54% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 18.278,91 26/09/2023 -0,56% +28,29% Đầu tư ngay
QUỸ VLGF 9.504,29 27/09/2023 -0,51% +13,84% Đầu tư ngay
Quỹ Hưu trí Độc Lập 10.346,25 19/09/2023 -0,40% +3,46% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu năm (%)
26/09/2023 118.033.108.724 1.422.085.647 14.220,85 -0,58% +14,80%
25/09/2023 118.717.206.686 1.430.327.791 14.303,27 -3,15% +15,46%
24/09/2023 122.579.372.583 1.476.859.910 14.768,59 -1,77% +19,22%
21/09/2023 124.793.031.143 1.503.530.495 15.035,30 -1,24% +21,37%
20/09/2023 126.354.735.342 1.522.346.208 15.223,46 +0,74% +22,89%
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số Giá trị
Số lượng cổ phiếu 30
Hệ số P/E 12,13x
Hệ số P/B 1,79x
Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) Chỉ số tham chiếu Mức sai lệch tham chiếu (%)
21/09/2023 124.793.031.143 1.219,19 0,48%
14/09/2023 126.334.866.316 1.234,06 0,52%
07/09/2023 128.521.210.646 1.255,22 0,53%
31/08/2023 126.450.563.632 1.234,53 0,53%
24/08/2023 123.097.306.612 1.201,88 0,53%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI