Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ETF SSIAM VN30
13.763,29
42,49 (0,31%) Cập nhật ngày 10/12/2023

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
  NAV/CCQ
(đồng)
Tăng trưởng (%)
1 năm 2 năm 3 năm Từ đầu năm Từ khi thành lập
QUỸ ETF SSIAM VN30 13.763,29 5,11% -27,31% 12,21% 11,12% 37,63%
Chỉ số VN30 4,91% -27,11% 12,13% 10,91% 39,74%
Chỉ số VNINDEX 7,04% -23,40% 9,07% 11,65% 31,50%
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu năm (%)  
QUỸ ETF SSIAM VN30 13.763,29 10/12/2023 +0,31% +11,10% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 16.771,36 10/12/2023 +0,26% +16,74% Đầu tư ngay
Quỹ SSIBF 14.683,90 08/12/2023 +0,09% +9,37% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 29.880,06 08/12/2023 -0,20% +25,49% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 18.266,49 10/12/2023 -0,31% +28,20% Đầu tư ngay
QUỸ VLGF 9.331,48 08/12/2023 -0,23% +11,77% Đầu tư ngay
Quỹ Hưu trí Độc Lập 10.401,95 05/12/2023 +0,34% +4,02% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu năm (%)
03/12/2023 137.335.221.715 1.346.423.742 13.464,23 +0,79% +8,69%
30/11/2023
Cuối tháng
136.258.318.564 1.335.865.868 13.358,65 -1,05% +7,84%
29/11/2023 137.702.838.668 1.350.027.830 13.500,27 +0,42% +8,98%
28/11/2023 137.125.436.521 1.344.367.024 13.443,67 +0,93% +8,52%
27/11/2023 135.858.476.042 1.331.945.843 13.319,45 -0,81% +7,52%
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số Giá trị
Số lượng cổ phiếu 30
Hệ số P/E 10,46x
Hệ số P/B 1,51x
Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) Chỉ số tham chiếu Mức sai lệch tham chiếu (%)
07/12/2023 139.952.238.029 1.111,35 0,45%
30/11/2023 136.258.318.564 1.081,70 0,45%
23/11/2023 135.068.368.265 1.082,68 0,59%
16/11/2023 138.521.629.998 1.132,60 0,60%
09/11/2023 137.375.225.034 1.122,95 0,60%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI