Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD
20.523,65
-546,93 (-2,60%) Cập nhật ngày 24/06/2024

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
  NAV/CCQ
(đồng)
Tăng trưởng (%)
1 năm 2 năm 3 năm Từ đầu năm Từ khi thành lập
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 20.523,65 16,20% 30,20% -7,45% 11,91% 105,24%
Chỉ số VNFINLEAD 14,66% 28,02% 102,97% 10,61% 102,97%
Chỉ số VNINDEX 11,45% 5,49% -9,10% 10,99% 38,83%
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu năm (%)  
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 20.523,65 24/06/2024 -2,60% +11,91% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 19.392,16 24/06/2024 -2,21% +14,38% Đầu tư ngay
Quỹ SSIBF 15.245,35 25/06/2024 +0,17% +3,43% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 39.144,27 25/06/2024 -2,06% +28,01% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VN30 16.006,12 24/06/2024 -2,28% +14,65% Đầu tư ngay
QUỸ VLGF 11.851,73 25/06/2024 -1,93% +24,10% Đầu tư ngay
Quỹ Hưu trí Độc Lập 10.763,46 19/06/2024 +0,36% +3,03% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu năm (%)
24/06/2024 667.018.754.771 2.052.365.399 20.523,65 -2,60% +11,91%
23/06/2024 678.472.678.051 2.107.058.006 21.070,58 -0,62% +14,89%
20/06/2024 672.128.927.881 2.120.280.529 21.202,80 +0,52% +15,61%
19/06/2024 708.727.494.155 2.109.308.018 21.093,08 +0,35% +15,02%
18/06/2024 706.230.278.387 2.101.875.828 21.018,75 -0,56% +14,61%
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số Giá trị
Số lượng cổ phiếu 20
Hệ số P/E 8,64x
Hệ số P/B 1,28x
Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) Chỉ số tham chiếu Mức sai lệch tham chiếu (%)
20/06/2024 672.128.927.881 2.075,35 1,31%
13/06/2024 810.911.205.014 2.110,68 1,31%
06/06/2024 811.435.780.443 2.046,22 1,30%
30/05/2024 804.135.431.985 2.002,28 1,29%
23/05/2024 889.969.652.062 2.035,08 1,29%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI