Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD
16.653,52
192,08 (1,17%) Cập nhật ngày 01/06/2023

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
  NAV/CCQ
(đồng)
Tăng trưởng (%)
1 năm 2 năm 3 năm Từ đầu năm Từ khi thành lập
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 16.653,52 -4,92% -24,51% 73,84% 16,88% 66,54%
Chỉ số VNFINLEAD -5,98% 74,94% 74,94% 15,46% 66,23%
Chỉ số VNINDEX -17,26% -19,63% 22,53% 6,76% 19,02%
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu năm (%)  
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 16.653,52 01/06/2023 +1,17% +16,88% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 15.387,59 01/06/2023 +0,62% +7,11% Đầu tư ngay
Quỹ SSIBF 13.917,46 01/06/2023 +0,02% +3,66% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 26.414,27 01/06/2023 -0,06% +10,94% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VN30 13.169,26 01/06/2023 +0,42% +6,31% Đầu tư ngay
QUỸ VLGF 8.632,11 01/06/2023 +0,06% +3,39% Đầu tư ngay
Quỹ Hưu trí Độc Lập 10.098,12 16/05/2023 -0,00% +0,98% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu năm (%)
01/06/2023 3946885374818 1665352478 16.653,52 +1,17% +16,88%
31/05/2023
Cuối tháng
3901363174353 1646144799 16.461,44 -0,29% +15,53%
31/05/2023 3901363174353 1646144799 16.461,44 -0,29% +15,53%
30/05/2023 3917480492230 1650855664 16.508,55 +0,27% +15,86%
29/05/2023 3906816366160 1646361721 16.463,61 +1,84% +15,55%
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số Giá trị
Số lượng cổ phiếu 22
Hệ số P/E 6,98x
Hệ số P/B 1,15x
Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) Chỉ số tham chiếu Mức sai lệch tham chiếu (%)
26/11/2020 955672169829 1.144,70 0,20%
19/11/2020 931874307446 1.115,99 0,20%
12/11/2020 893567557096 1.066,02 0,20%
05/11/2020 877183783113 1.045,44 0,18%
29/10/2020 860329771303 1.026,45 0,15%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI