Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD
20.732,55
-86,82 (-0,42%) Cập nhật ngày 14/07/2024

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
  NAV/CCQ
(đồng)
Tăng trưởng (%)
1 năm 2 năm 3 năm Từ đầu năm Từ khi thành lập
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 20.732,55 15,12% 25,96% 0,96% 13,05% 107,33%
Chỉ số VNFINLEAD 13,43% 23,73% 104,83% 11,62% 104,83%
Chỉ số VNINDEX 9,90% 8,34% 0,07% 13,35% 41,78%
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu năm (%)  
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 20.732,55 14/07/2024 -0,42% +13,05% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 19.716,31 14/07/2024 -0,24% +16,29% Đầu tư ngay
Quỹ SSIBF 15.272,38 12/07/2024 +0,08% +3,61% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 39.689,96 12/07/2024 -0,18% +29,80% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VN30 16.179,87 14/07/2024 -0,19% +15,90% Đầu tư ngay
QUỸ VLGF 12.013,04 12/07/2024 -0,32% +25,79% Đầu tư ngay
Quỹ Hưu trí Độc Lập 10.700,24 03/07/2024 +0,46% +2,43% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu năm (%)
07/07/2024 695.757.482.255 2.089.361.808 20.893,61 +0,37% +13,93%
04/07/2024 693.214.687.320 2.081.725.787 20.817,25 +0,10% +13,51%
03/07/2024 692.493.129.259 2.079.558.946 20.795,58 +0,89% +13,39%
02/07/2024 686.369.027.418 2.061.168.250 20.611,68 +1,23% +12,39%
01/07/2024 678.062.059.129 2.036.222.399 20.362,22 +0,38% +11,03%
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số Giá trị
Số lượng cổ phiếu 20
Hệ số P/E 8,60x
Hệ số P/B 1,28x
Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) Chỉ số tham chiếu Mức sai lệch tham chiếu (%)
11/07/2024 666.220.141.455 2.038,93 1,31%
04/07/2024 693.214.687.320 2.038,28 1,31%
27/06/2024 681.186.699.532 2.002,62 1,31%
20/06/2024 672.128.927.881 2.075,35 1,31%
13/06/2024 810.911.205.014 2.110,68 1,31%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI