Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ETF SSIAM VNX50
19.392,16
-438,38 (-2,21%) Cập nhật ngày 24/06/2024

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
  NAV/CCQ
(đồng)
Tăng trưởng (%)
1 năm 2 năm 3 năm 5 năm Từ đầu năm Từ khi thành lập
Quỹ ETF SSIAM VNX50 19.392,16 19,78% 11,29% -9,99% 54,27% 14,38% 111,93%
Chỉ số VNX50 19,32% 10,50% -10,60% 53,45% 14,01% N/A
Chỉ số VNINDEX 11,45% 5,49% -9,10% 30,25% 10,99% 125,08%
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu năm (%)  
Quỹ ETF SSIAM VNX50 19.392,16 24/06/2024 -2,21% +14,38% Đầu tư ngay
Quỹ SSIBF 15.245,35 25/06/2024 +0,17% +3,43% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 39.144,27 25/06/2024 -2,06% +28,01% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 20.523,65 24/06/2024 -2,60% +11,91% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VN30 16.006,12 24/06/2024 -2,28% +14,65% Đầu tư ngay
QUỸ VLGF 11.851,73 25/06/2024 -1,93% +24,10% Đầu tư ngay
Quỹ Hưu trí Độc Lập 10.763,46 19/06/2024 +0,36% +3,03% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu năm (%)
24/06/2024 124.109.850.044 1.939.216.406 19.392,16 -2,21% +14,38%
23/06/2024 126.915.482.571 1.983.054.415 19.830,54 -0,05% +16,96%
20/06/2024 126.982.508.404 1.984.101.693 19.841,01 +0,37% +17,02%
19/06/2024 126.512.589.549 1.976.759.211 19.767,59 +0,18% +16,59%
18/06/2024 126.288.516.848 1.973.258.075 19.732,58 +0,04% +16,38%
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số Giá trị
Số lượng cổ phiếu 50
Hệ số P/E 12.35x
Hệ số P/B 1.66x
Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) Chỉ số tham chiếu Mức sai lệch tham chiếu (%)
20/06/2024 126.982.508.404 2.238,40 0,59%
13/06/2024 128.687.251.019 2.268,35 0,59%
06/06/2024 125.655.514.515 2.216,59 0,58%
30/05/2024 123.549.107.566 2.183,55 0,55%
23/05/2024 125.549.336.670 2.218,45 0,55%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI