Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ETF SSIAM VNX50
14.864,26
74,61 (0,50%) Cập nhật ngày 24/03/2023

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
  NAV/CCQ
(đồng)
Tăng trưởng (%)
1 năm 2 năm 3 năm 5 năm Từ đầu năm Từ khi thành lập
Quỹ ETF SSIAM VNX50 14.864,26 -32,82% -12,64% 62,23% -1,61% 3,47% 62,45%
Chỉ số VNX50 -33,26% -12,44% 62,81% N/A 3,52% N/A
Chỉ số VNINDEX -30,13% -9,90% 58,79% -9,26% 3,94% 87,87%
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu năm (%)  
Quỹ ETF SSIAM VNX50 14.864,26 24/03/2023 +0,50% +3,47% Đầu tư ngay
Quỹ SSIBF 13.600,58 24/03/2023 0,00% +1,30% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 24.368,19 24/03/2023 +0,13% +2,34% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 15.593,06 26/03/2023 +0,55% +9,44% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VN30 12.949,42 26/03/2023 +0,44% +4,53% Đầu tư ngay
QUỸ VLGF 8.165,91 24/03/2023 +0,12% -2,19% Đầu tư ngay
Quỹ Độc Lập 9.998,49 15/03/2023 -0,02% +100% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu năm (%)
24/03/2023 130.805.505.942 1.486.426.203 14.864,26 +0,50% +3,47%
23/03/2023 130.148.999.480 1.478.965.903 14.789,65 +0,47% +2,95%
22/03/2023 129.535.372.930 1.471.992.874 14.719,92 +0,63% +2,46%
21/03/2023 128.723.573.932 1.462.767.885 14.627,67 +1,09% +1,82%
20/03/2023 127.337.988.548 1.447.022.597 14.470,22 -1,99% +0,72%
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số Giá trị
Số lượng cổ phiếu 50
Hệ số P/E 10,87x
Hệ số P/B 1,56x
Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) Chỉ số tham chiếu Mức sai lệch tham chiếu (%)
23/03/2023 130.148.999.480 1.678,50 0,24%
16/03/2023 129.791.731.769 1.676,47 0,18%
09/03/2023 130.585.320.074 1.686,27 0,18%
02/03/2023 127.900.813.475 1.650,95 0,17%
23/02/2023 129.302.331.693 1.688,10 0,17%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI