Phí giao dịch

  TỈ LỆ GIÁ DỊCH VỤ GIÁ DỊCH VỤ PHÁT HÀNH ĐỐI VỚI GIAO DỊCH THÔNG THƯỜNG  1,00% GIÁ DỊCH VỤ PHÁT HÀNH ĐỐI

QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG DÀI HẠN VIỆT NAM
11.931,38
-60,96 (-0,51%) Cập nhật ngày 18/06/2024
Phí giao dịch

 

TỈ LỆ GIÁ DỊCH VỤ

GIÁ DỊCH VỤ PHÁT HÀNH ĐỐI VỚI GIAO DỊCH THÔNG THƯỜNG 

1,00%

GIÁ DỊCH VỤ PHÁT HÀNH ĐỐI VỚI GIAO DỊCH ĐẦU TƯ ĐỊNH KỲ (LINH HOẠT & CỐ ĐỊNH)

0,00%

GIÁ DỊCH VỤ MUA LẠI ĐỐI VỚI GIAO DỊCH THÔNG THƯỜNG VÀ ĐẦU TƯ ĐỊNH KỲ CỐ ĐỊNH  

0,00%

GIÁ DỊCH VỤ MUA LẠI ĐỐI VỚI GIAO DỊCH ĐẦU TƯ ĐỊNH KỲ LINH HOẠT

 

Dưới 1 năm 1,00%
Trên 1 năm 0,00%
GIÁ DỊCH VỤ BREAK ĐỐI VỚI GIAO DỊCH ĐẦU TƯ ĐỊNH KỲ CỐ ĐỊNH 1,00%
GIÁ DỊCH VỤ CHUYỂN ĐỔI  0,50%
 
CÁC LOẠI GIÁ DỊCH VỤ KHÁC
 
Nhà đầu tư vui lòng tham khảo Bản cáo bạch và Điều lệ quỹ để biết thêm chi tiết
Công ty cổ phần chứng khoán SSI