Phí giao dịch

  TỈ LỆ GIÁ DỊCH VỤ Giá dịch vụ hoán đổi mua Miễn phí Giá dịch vụ hoán đổi bán Miễn phí cho Thành viên lập quỹ

Phí giao dịch

 

TỈ LỆ GIÁ DỊCH VỤ

Giá dịch vụ hoán đổi mua

Miễn phí

Giá dịch vụ hoán đổi bán

Miễn phí cho Thành viên lập quỹ

0,1% giá trị bán lại áp dụng cho các Nhà đầu tư khác

Công ty cổ phần chứng khoán SSI