Thành tựu và giải thưởng

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2010
2009
2007

Thành tựu quan trọng

Giải thưởng đạt được

“Alpha Southeast Asia”

 • “Nền tảng di động và trực tuyến tốt nhất (Công ty Quản lý Quỹ)” năm 2024
 • “Công ty Quản lý Quỹ và Tài sản tốt nhất Việt Nam” năm 2024 (5 năm liên tiếp)
 • “Công ty Quản lý Quỹ tốt nhất Việt Nam cho các Danh mục Bảo hiểm và Chương trình Hưu trí Tư nhân” năm 2024 (2 năm liên tiếp)

“Asian Investor”

 • “Giải thưởng Thị trường – Việt Nam” năm 2024

The Asset

 • “Công ty Quản lý Quỹ của Năm” năm 2024 (4 năm liên tiếp) 

Thành tựu quan trọng

 • 12/2023 Quỹ Hưu trí Tự nguyện Độc Lập trở thành quỹ hưu trí tự nguyện lớn nhất thị trường Việt Nam với quy mô hơn 620 tỷ VND

Giải thưởng đạt được

“Alpha Southeast Asia”

 • Công ty quản lý quỹ và tài sản tốt nhất Việt Nam năm 2023
 • Công ty Quản lý Quỹ tốt nhất Việt Nam cho các danh mục bảo hiểm và chương trình hưu trí cá nhân năm 2023

“The Asset”

 •  Công ty Quản Lý Quỹ của Năm

Thành tựu quan trọng

 • 12/2022 Triển khai Quỹ Hưu trí Tự nguyện vào tháng 12/2022
 • 07/2022 Huy động thành công Quỹ Private Equity "Quỹ Đầu Tư Công Nghệ Số Việt Nam" (VDF)

Giải thưởng đạt được

“The Asset”

 • Công ty Quản Lý Quỹ của Năm

“Alpha Southeast Asia”

 • Công ty quản lý quỹ và tài sản tốt nhất Việt Nam năm 2022

“Asia Asset Management”

 • Tổng Giám Đốc của Năm năm 2022

“Asian Investor”

 • Hoạt động Phát triển Kinh doanh tốt nhất năm 2022

Thành tựu quan trọng

 • 12/2021 Tăng vốn điều lệ từ 30 tỷ lên 75 tỷ
 • 12/2021 Thành lập Quỹ đầu tư tăng trưởng dài hạn Việt Nam

Giải thưởng đạt được

“Alpha Southeast Asia”

 • Công ty quản lý quỹ và tài sản tốt nhất Việt Nam năm 2021
 • Công ty quản lý quỹ tốt nhất Việt Nam cho các danh mục bảo hiểm và chương trình hưu trí cá nhân năm 2021
 • Công ty quản lý quỹ tốt nhất (Quỹ Cân Bằng) năm 2021

“The Asset”

 • Công ty Quản Lý Quỹ của Năm
 • Nhà cung cấp ETF tốt nhất Việt Nam

Thành tựu quan trọng

 • 06/2020 Huy động thành công Quỹ hoán đổi danh mục SSIAM VN30 ETF
 • 01/2020 Huy động thành công Quỹ hoán đổi danh mục SSIAM VNFIN LEAD ETF

Giải thưởng đạt được

“Asia Asset Management”

 • Quỹ mới của Năm - Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD
 • Tổng Giám Đốc của Năm - Bà Lê Thị Lệ Hằng

“Alpha Southeast Asia”

 • Công ty quản lý quỹ và tài sản tốt nhất Việt Nam năm 2020
 • Công ty quản lý quỹ tốt nhất Việt Nam cho các danh mục bảo hiểm và chương trình hưu trí cá nhân năm 2020

Thành tựu quan trọng

 • 11/2019 Ra mắt ứng dụng SSIAM OTG trên nền tảng iOS & Android

Giải thưởng đạt được

Thành tựu quan trọng

 • 11/2018 Triển khai hệ thống giao dịch online chứng chỉ quỹ mở SSIAM On The Go cho nhà đầu tư

Giải thưởng đạt được

“Asian Investor”

Công Ty Quản Lý Quỹ Tốt Nhất Việt Nam

“The Asset”

Công Ty Quản Lý Quỹ Nội Địa của Năm

Thành tựu quan trọng

 • 10/2017 Chuyển đổi chỉ số từ HNX30 sang VNX50 và sàn niêm yết từ HNX sang HSX của quỹ ETF SSIAM HNX30 (Nay là Quỹ ETF SSIAM VNX50)
 • 08/2017 Huy động thành công Quỹ Trái Phiếu SSI (SSIBF)

Giải thưởng đạt được

“Asian Investor”

Công Ty Quản Lý Quỹ Tốt Nhất Việt Nam

“The Asset”

Công Ty Quản Lý Quỹ Nội Địa của Năm

Thành tựu quan trọng

 • 08/2016 Huy động thành công Quỹ SSIAM UCITS – Vietnam Value Income and Growth Fund

Giải thưởng đạt được

“Asian Investor”

Công Ty Quản Lý Quỹ Tốt Nhất Việt Nam

“The Asset”

Công Ty Quản Lý Quỹ Nội Địa của Năm

“Asia Asset Management”

Công Ty Quản Lý Quỹ tốt nhất Việt Nam

“Asia Asset Management”

Tổng Giám Đốc của Năm – bà Lê Thị Lệ Hằng

Thành tựu quan trọng

 • 11/2015 Huy động thành công Quỹ Andbanc Investments SIF – Vietnam Value and Income Portfolio (Nay là quỹ SSIAM SIF – Vietnam Active Value Portfolio)
 • 05/2015 Huy động thành công Quỹ đầu tư tăng trưởng DAIWA SSIAM II, quỹ đầu tư vào các công ty tư nhân (private equity) thứ 2 của SSIAM

Giải thưởng đạt được

“Asian Investor”

Công Ty Quản Lý Quỹ Tốt Nhất Việt Nam

“The Asset”

Công Ty Quản Lý Quỹ Nội Địa của Năm

“Asia Asset Management”

Tổng Giám Đốc của Năm – bà Lê Thị Lệ Hằng

Thành tựu quan trọng

 • 11/2014 Huy động thành công Quỹ hoán đổi danh mục SSIAM HNX30 ETF (Nay là quỹ SSIAM VNX50 ETF)
 • 09/2014 Huy động thành công Quỹ đầu tư lợi thế cạnh tranh bền vững SSI (SSI-SCA)

Giải thưởng đạt được

“The Asset”

Công Ty Quản Lý Quỹ của Năm

“Asia Asset Management”

Tổng Giám Đốc của Năm – bà Lê Thị Lệ Hằng

Thành tựu quan trọng

Giải thưởng đạt được

“Asia Asset Management”

Tổng Giám Đốc của Năm – bà Lê Thị Lệ Hằng

“Asia Asset Management”

Công Ty Quản Lý Quỹ tốt nhất Việt Nam

Thành tựu quan trọng

Giải thưởng đạt được

“The Asset”

Công Ty Quản Lý Quỹ của Năm

“Asia Asset Management”

Tổng Giám Đốc của Năm – Bà Lê Thị Lệ Hằng

“Asia Asset Management”

Công Ty Quản Lý Quỹ tốt nhất Việt Nam

Thành tựu quan trọng

 • 05/2010 Huy động thành công Quỹ đầu tư thành viên SSI (SSIIMF), quỹ đầu tư nội địa đầu tiên và duy nhất được cấp phép đầu tư ra nước ngoài

Giải thưởng đạt được

“Asian Investor”

Công Ty Quản Lý Quỹ Nội Địa Tốt Nhất Việt Nam

Thành tựu quan trọng

 • 06/2009 Huy động thành công Quỹ đầu tư tăng trưởng Việt Nam DSCAP – SSIAM, quỹ đầu tư vào các công ty tư nhân (private equity) đầu tiên của SSIAM

Giải thưởng đạt được

Thành tựu quan trọng

 • 08/2007 Thành lập Tháng 8/2007
 • 08/2007 Huy động thành công Quỹ tầm nhìn SSI (SSIVF), quỹ đầu tư nội địa lớn nhất Việt Nam tại ngày đóng quỹ

Giải thưởng đạt được

Công ty cổ phần chứng khoán SSI