Thông tin chung

QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG VIỆT NAM DAIWA-SSIAM II - Quỹ Daiwa-SSIAM II LOẠI HÌNH QUỸ DAIWA-SSIAM II là quỹ thành viên, đầu

Thông tin chung

QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG VIỆT NAM DAIWA-SSIAM II - Quỹ Daiwa-SSIAM II

LOẠI HÌNH QUỸ

DAIWA-SSIAM II là quỹ thành viên, đầu tư vào các công ty tư nhân (private equity).

MỤC TIÊU ĐẦU TƯ

Mục tiêu đầu tư của Quỹ là bảo toàn vốn, tạo thu nhập và tối đa hóa tăng trưởng tài sản thông qua đầu tư vào các công ty tư nhân có giá trị cơ bản tốt, có trụ sở tại Việt Nam hoặc có hoạt động kinh doanh chính ở Việt Nam.

THÔNG TIN CHI TIẾT QUỸ

Tên quỹ

Quỹ đầu tư tăng trưởng Việt Nam DAIWA-SSIAM II

Tên tiếng anh

DAIWA-SSIAM Vietnam Growth Investment Fund II

Thành lập

Tháng 7/2015

Quy mô

39,4 triệu USD (tại thời điểm đóng quỹ kết thúc huy động vốn)

Thị trường đầu tư

Việt Nam

Công ty quản lý quỹ

SSIAM đồng quản lý với Daiwa Corporate Investment Co., Ltd (trước kia là Daiwa SMBC Capital Co., Ltd)

 
Đại lý phân phối
 
Quỹ không có đại lý phân phối. Vui lòng liên hệ SSIAM để biết thêm thông tin về Quỹ.
Công ty cổ phần chứng khoán SSI