Thông tin chung

QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG VIỆT NAM DAIWA-SSIAM III  (Quỹ DAIWA-SSIAM III) LOẠI HÌNH QUỸ DAIWA-SSIAM III là quỹ thành viên, đầu

Thông tin chung

QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG VIỆT NAM DAIWA-SSIAM III  (Quỹ DAIWA-SSIAM III)

LOẠI HÌNH QUỸ

DAIWA-SSIAM III là quỹ thành viên, đầu tư vào các công ty tư nhân (private equity).

MỤC TIÊU ĐẦU TƯ

Mục tiêu của Quỹ là đầu tư vào doanh nghiệp tư nhân hoặc niêm yết hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến tiêu dùng, bao gồm nhưng không giới hạn: thực phẩm-đồ uống, bán lẻ, logistics, sản xuất công nghiệp, y tế, dược phẩm; các lĩnh vực dự kiến sẽ tiếp tục hưởng lợi bởi cơ cấu dân số trẻ, tốc độ đô thị hóa nhanh, gia tăng tầng lớp trung lưu, và sự hội nhập sâu rộng của Việt Nam trong thương mại toàn cầu. Ngoài ra Quỹ cũng có thể xem xét thêm các cơ hội cổ phần hóa, hay thoái vốn tiềm năng của các doanh nghiệp nhà nước.

THÔNG TIN CHI TIẾT QUỸ

Tên quỹ

Quỹ đầu tư tăng trưởng Việt Nam DAIWA-SSIAM III

Tên tiếng anh

DAIWA SSIAM Vietnam Growth Fund III L.P.

Thành lập

Tháng 10/2020

Quy mô

100 triệu USD

Thị trường đầu tư

Việt Nam

Công ty quản lý quỹ

SSIAM đồng quản lý với Daiwa Corporate Investment Co., Ltd (trước kia là Daiwa SMBC Capital Co., Ltd)
 
Đại lý phân phối
 
Quỹ không có đại lý phân phối. Vui lòng liên hệ SSIAM để biết thêm thông tin về quỹ 
Công ty cổ phần chứng khoán SSI