Thông tin chung

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
13.917,46
3,06 (0,02%) Cập nhật ngày 01/06/2023
Thông tin chung
LOẠI HÌNH QUỸ
 
SSIBF là quỹ mở nội địa, dành cho nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong nước và nước ngoài.
MỤC TIÊU ĐẦU TƯ
 
Mục tiêu đầu tư của Quỹ là tối ưu hóa lợi nhuận cho Nhà Đầu Tư trên cơ sở tận dụng hiệu quả các cơ hội đầu tư vào các công cụ có thu nhập cố định.
CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ
 
  • Ổn định: Chiến lược đầu tư của Quỹ tập trung 100% vào các tài sản có thu nhập cố định bao gồm: Tiền gửi và Chứng chỉ tiền gửi của các ngân hàng, công ty tài chính uy tín, và trái phiếu doanh nghiệp.
  • Hạn chế rủi ro: Quỹ không đầu tư vào các tài sản có mức biến động cao như cổ phiếu, hợp đồng tương lai, quyền chọn…
  • Phân bổ hợp lý: Phần lớn tài sản đầu tư vào Tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi của các Ngân hàng và Công ty tài chính có uy tín và một phần còn lại được đầu tư vào các các trái phiếu do doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế hàng đầu Việt Nam phát hành với các điều kiện chặt chẽ về tài sản đảm bảo, bảo lãnh thanh toán hoặc cam kết mua lại. Phần lớn các trái phiếu phải thỏa mãn điều kiện niêm yết trên sở giao dịch HSX, HNX.
  • Đa dạng hóa: Các ngành được tập trung đầu tư gồm: tài chính ngân hàng, năng lượng, bán lẻ, khoáng sản và bất động sản.
  • Phân tích kỹ lưỡng: Quỹ đầu tư chủ động dựa trên các phân tích tổng quan về vĩ mô, thực tế hoạt động các ngành và đánh giá chi tiết về kết quả kinh doanh của từng doanh nghiệp. Các trái phiếu được sàng lọc, xem xét các điều kiện về lợi tức và tài sản đảm bảo để thỏa mãn yêu cầu đầu tư an toàn và hiệu quả.

PHÂN BỔ TÀI SẢN

Quỹ tập trung đầu tư vào các loại tín phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá và các công cụ có thu nhập cố định khác với tỷ trọng đầu tư vào các loại tài sản này từ 80% giá trị tài sản ròng của Quỹ trở lên. Kỳ hạn của danh mục trái phiếu của Quỹ là kỳ hạn tổng hợp dựa trên tỷ lệ phân bổ vào nhóm tài sản có kỳ hạn dài và nhóm tài sản có kỳ hạn ngắn hơn và thanh khoản tốt hơn.

Ngân hàng giám sát
Ngân Hàng BIDV – Chi nhánh Hà Thành
Đại lý chuyển nhượng
Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD)
Công ty kiểm toán
Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
Đại lý phân phối
SSIAM, SSI, FINCO, TVS, MAS - Xem chi tiết danh sách đại lý phân phối trong mục Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ
Ông Vũ Cường
Chủ tịch Ban Đại Diện, Thành viên độc lập
Ông Nguyễn Thanh Phương
Phó Chủ tịch Ban Đại Diện, Thành viên độc lập
Ông Bùi Ngọc Bình
Thành viên độc lập
Ông Nguyễn Khắc Hải
Thành viên độc lập
Bà Nguyễn Xuân Quỳnh
Giám đốc đầu tư
Ông Phạm Tuấn Anh
Phó giám đốc đầu tư

Trước khi đưa ra quyết định đầu tư, Nhà Đầu Tư cần đọc và hiểu rõ nội dung Bản Cáo Bạch và Điều Lệ Quỹ và các tài liệu liên quan, nghiên cứu và cân nhắc các rủi ro và các loại giá dịch vụ giao dịch Nhà Đầu Tư phải trả.

Công ty cổ phần chứng khoán SSI